*המידע עדכני לחודש אפריל 2021

תרשים גרפי מבנה ארגוני עיריית כפר סבא

תרשים מבנה ארגוני - עיריית כפר סבא (pdf)

תרשים מבנה ארגוני - עותק WORD נגיש להורדה

מבנה ארגוני של כלל יחידות העירייה:

ראש העיר

בכפיפות לראש העיר פועלים:

 • סגני ראש העיר
 • מועצת העיר
 • מבקר העירייה
 • קידום מעמד האישה
 • מנכ"ל

מנכ"ל

בכפיפות למנכ"ל פועלים:

 • עיר ללא אלימות, מלחמה בסמים ובאלכוהול
 • בריאות וחוסן עירוני
 • מורשת ישראל
 • רשות הספורט
 • שירות ומוקד עירוני
 • שיתוף ציבור
 • נגישות
 • חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
 • החברה לתרבות ופנאי
  • תרבות ואירועים
  • חינוך משלים
  • פעילות הגיל הרך
 • החברה הכלכלית
  • פיתוח עסקי
  • תכנון וביצוע
  • תפעול

בנוסף, בכפיפות למנכ"ל פועלים:

מערך דוברות והסברה

תחת דוברות והסברה פועלים:

 • הסברה
 • יח"צ
 • פרסום

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

תחת תכנון אסטרטגי פועלים:

 • שיפור תהליכים ודיגיטציה
 • אנליטיקה מחקר ומדידה
 • תכניות עבודה ותכניות רב שנתיות
 • ניהול מוצר BI

הלשכה המשפטית

תחת הלשכה המשפטית פועלים:

 • סגן
 • יעוץ משפטי
 • תביעה עירונית

גזבר העיריה

תחת גזבר העירייה פועלים:

 • תקציבים
 • הנה"ח וחשבות
 • ביטוח
 • רכש
 • שכר
 • הכנסות
 • היטלים
 • שומה
 • גביה
 • תפעול ושירות

מש"א והדרכה

תחת משאבי אנוש והדרכה פועלים:

 • סגן
 • תנאי שירות 
 • הדרכה ורווחת הפרט
 • כוח אדם

חינוך

תחת החינוך פועלים:

 • חינוך קדם יסודי
 • חינוך יסודי
 • חינוך על יסודי
 • פרט
 • שפ"ח
 • הסעות
 • מינהל ארגון ומשאבי חינוך
 • כספים

שח"ק

תחת שירותים חברתיים קהילתיים פועלים:

 • סגן
 • שירותים חברתיים מזרח
 • שירותים חברתיים מרכז
 • טיפול באוכ' מבוגרת
 • עבודה קהילתית והתנדבות
 • מרכז לשלום המשפחה
 • מרכז לטיפול במשפחה
 • יח' לטיפול בהתמכרויות
 • כספים ומנהל

קהילה וחברה

תחת קהילה וחברה פועלים:

 • נוער והגיל הרך
 • צעירים
 • גימלאים
 • קהילות מיוחדות
 • קהילה ופנאי
 • תרבות הדיור
 • אירועים
 • כספים (המחלקה משותפת עם רשות הספורט ותרבות)

קיימות וחדשנות

תחת קיימות וחדשנות פועלים:

 • קיימות
 • חדשנות

חזות העיר

תחת חזות העיר פועלים:

 • סגן
 • גנים ונוף
 • פארק עירוני
 • כספים
 • משל"ת (מרכז שליטה תפעולי)
 • מרלו"ג (מרכז לוגיסטי)
 • ניקיון העיר

אחזקה ותפעול

תחת אחזקה ותפעול פועלים:

 • חשמל
 • עבודות ציבוריות
 • רכב
 • תחזוקת מבנים

מהנדסת העיר

תחת מהנדסת העיר פועלים:

 • תשתיות בינוי ופיתוח, מבני ציבור, כבישים ותנועה
 • תכנון עיר
 • התחדשות עירונית
 • פיקוח על הבניה
 • רישוי בנייה
 • רישוי עסקים ושילוט
 • תיאום ובקרה
 • כספים

מחשוב ומערכות מידע

תחת מחשוב ומערכות מידע פועלים:

 • אפיון ופיתוח
 • תקשורת וטלפוניה
 • מחשוב חינוך
 • מרכז תמיכה ואבטחת מידע

ביטחון,חירום ובטיחות

תחת ביטחון חירום ובטיחות פועלים:

 • פיקוח ואכיפה (בשיתוף החברה הכלכלית)
 • בטיחות
 • חירום
 • שיטור עירוני
 • ביטחון מוסדות חינוך
 • הרשות לבטיחות בדרכים

תרבות

תחת תרבות והחברה לתרבות הפנאי פועלים: 

 • בתי תרבות
 • היכל התרבות
 • השכלת מבוגרים
 • סל תרבות
 • ספריות
 • קונסרבטוריון
 • כספים