תשלום מים
 

תשלום חשבון המים ובירור מצב חשבון וצריכה מול מפעל המים.


תשלום מים בהוראת קבע
 

הצטרפות לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי מול מפעל המים.


אתר מפעל המים
 

ביצוע מגוון פעולות ושירותים מקוונים בקליק