רשות הספורט
personמנהל רשות הספורט שאול מיטלברג
personטלפון 09-7640837
personפקס 09-7646442
personכתובת רח' ירושלים 33 – בית ספיר
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

בעלי תפקידים ברשות הספורט

ספורט בכפר סבא

הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי של תושבי העיר.
רשות הספורט פועלת מתוך ששאיפה שכל תושבי העיר, מבוגרים וצעירים כאחד, ישתלבו בפעילויות שאנו מציעים ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא.
בנוסף מטפחת הרשות את הספורט ההישגי בעיר, של הנשים והגברים כאחד, תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם. עוד פועלת הרשות לקידום הספורט בקרב התלמידים והנוער בעיר בשת"פ עם בתי הספר ויחד עם אגודות הספורט בעיר. להמשך קריאה