רשות הספורט
personמנהל רשות הספורט שאול מיטלברג
personטלפון 09-7640837
personפקס 09-7646442
personכתובת רח' ירושלים 33 – בית ספיר
personשעות פעילות משרדי העירייה שבו לקבלת קהל פרונטלית, בהצגת תו ירוק ובתיאום מראש.

בעלי תפקידים ברשות הספורט

ספורט בכפר סבא

הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי של תושבי העיר.
רשות הספורט פועלת מתוך ששאיפה שכל תושבי העיר, מבוגרים וצעירים כאחד, ישתלבו בפעילויות שאנו מציעים ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא.
בנוסף מטפחת הרשות את הספורט ההישגי בעיר, של הנשים והגברים כאחד, תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם. עוד פועלת הרשות לקידום הספורט בקרב התלמידים והנוער בעיר בשת"פ עם בתי הספר ויחד עם אגודות הספורט בעיר. להמשך קריאה