אגף שירותים חברתיים קהילתיים (רווחה)
personמנהלת האגף לשירותים חברתיים קהילתיים רוזי נוימן
personטלפון 09-7641111
personפקס 09-7641110
personכתובת רח' הכרמל 43
personשעות פעילות קבלת קהל באגף שח"ק מתקיימת בתיאום טלפוני מראש

בעלי תפקידים באגף שח"ק

עיריית כפר סבא מודה למפעל הפיס על שיתוף הפעולה במימון פעילויות בעיר בתחום הרווחה.

רווחה ושירותים חברתיים בכפר סבא

עובדי אגף שח"ק הינם בעלי זיקה, שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.

השירות ניתן לכל תושב בעיר הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק - בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה - כל זאת תוך כבוד הדדי, רגישות, שיתוף, חיסיון מידע, חדשנות, שקיפות של נהלים והחלטות ופיתוח המשאב האנושי בסביבת עבודה מכבדת.

שירותי הרווחה בעיר שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה שבתחום אחריותם על ידי קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך שימת דגש על עבודת מניעה וטיפול. 
בפעילות השירות פועלים באופן אקטיבי גם מתנדבים מתוך הקהילה, כולל המגזר העסקי.