פעילויות העירייה והחברה לתרבות הפנאי

תושבות ותושבים יקרים,

אנו נמצאים בתקופה מורכבת וחשוב לנו לעדכנכם בגין פעילויות העירייה והחברה לתרבות הפנאי והחיובים בגינם. אנו מקיימים מעקב שוטף על החיוב בגין הפעילויות להן אתם רשומים (מעונות היום, צהרוני בתי הספר וגני הילדים) והוא יבוצע בהתאם לקיומן בפועל.

אנו מחזקים אתכם ואת משפחותיכם, מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומייחלים לשובם בשלום של חיילינו, כוחות הביטחון והחטופים.

שנדע ימים טובים יותר,
עיריית כפר סבא והחברה לתרבות הפנאי

לעדכוני העירייה בנושא המצב הביטחוני