גג ירוק על מרכז הקיימות ארט קיימא:

הגינה מושתתת על גג מעבדת הצילום האנלוגי במרכז ארטקיימא.
הצמחייה בגינה נבחרה בקפידה ע"י ענת מדמוני-לימודי סביבה בבית ברל ומחלקת קיימות בעיריית כפר-סבא. מטרת הגינה לקיים צמחייה מעל גג מבנה אורבני ולמשוך ציפורים ופרפרים. 

גג ירוק על גג מרכז ארטקיימא

גג ירוק על גג מרכז ארטקיימא