אישורים לבטיחות ולתקינות מוסדות חינוך ומבני ציבור

עיריית כפר סבא מבצעת מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך, התרבות והספורט ברשות במהלך השנה, באמצעות אגפי הביטחון, אחזקה ותפעול, הספורט וקהילה.
במסגרת ניהול התחום מתבצע פיקוח על תוקף אישורים שונים לתקינות מוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום: תקרות תלויות, מתקני משחק, אישורי קרינה, מנדפים במעבדות ומעליות.

בדף זה תמצאו מידע עדכני אודות אישורי בטיחות שניתנו למוסדות חינוך בכפר סבא לשנת הלימודים הקרובה. המידע מתעדכן בשוטף.
​לקבלת מידע נוסף או הסבר מונגש למידע המוצג מטה, או במידה והנך מעוניין/מעוניינת לעיין באישורים נוספים אשר לא זמינים באתר זה, ניתן לפנות אלינו לטל' 09-7901610 (אגף תפעול) או לטל' 09-7649236 (אגף ביטחון).

מידע נוסף זמין באתר משרד החינוך:
למעבר לפורטל בטיחות מוסדות חינוך ארצי