(25/12/2023)

מנגנון הקבלה לכפר הדמוקרטי

לקראת פתיחת תהליך הרישום לכיתות א' בכפר הדמוקרטי – בית ספר ייחודי על אזורי, לשנת הלימודים תשפ"ה, להלן המידע הרלוונטי לקליטה ושיבוץ בכפר הדמוקרטי לתושבי כפר-סבא.

תקופת הרישום:

תקופת הרישום לכיתות א' מוגדרות על ידי משרד החינוך בין התאריכים: א' בשבט-כ"א בשבט.
בשנת הלימודים תשפ"ה הרישום ייערך בין התאריכים: 11/1/24-31/1/24

נוהלי הרישום לשיבוץ:

ההרשמה לכפר הדמוקרטי פתוחה לכל תלמידות ותלמידי כפר סבא.
בכל מחזור מתקבלים עד 30 תלמידים/תלמידות בדמוקרטי, עד 25 תלמידים/תלמידות במונטיסורי ועד 15 תלמידים/תלמידות בסאדברי.

על פי מנגנון קבלת התלמידים המאושר על ידי משרד החינוך, הרישום לכפר הדמוקרטי  ע"ש חזן, סמל מוסד: 415893, יהיה כדלקמן:

לכפר הדמוקרטי ישובצו תלמידים/תלמידות תושבי העיר, שבחרו בנתיבים השונים שבכפר (דמוקרטי, מונטסורי וסאדברי). השיבוץ ייעשה בהתאם לנוהלי משרד החינוך ועל פי המתווה הקובע קבלה של עד 40% אחים, לנרשמים שאחיהם נרשמו לבתי ספר דמוקרטיים, המוכרים על ידי ועדת הייחודיים, בשנים 2018-2021 ואשר נכללו בפסק הדין בעתירה מנהלית 21632-04-23 מירון ואחים נגד משרד החינוך ואחרים (להלן: "פסק הדין").
החלטה זו, בהתאם לפסק הדין, תקפה לנרשמות ונרשמים לשנות הלימודים תשפ"ה, תשפ"ו ותשפ"ז. ברישום של מעל 40% אחים העונים לתנאים אלה, תופעל הגרלה בין אותם נרשמים, זאת בנוסף להגרלה של הנרשמים על המקומות האחרים.

לתשומת לבכם, משרד החינוך הגיש ערער על החלטת בית המשפט בנושא איחוד אחים בין השנים 2018-2021, ואשר נכללו בפסק הדין, בעתירה מנהלית 21632-04-23 מירון ואחים נגד משרד החינוך ואחרים. 
שיבוץ ילדיכם לכפר הדמוקרטי ייעשה בהתאם להחלטה הסופית שתקבע על ידי בית המשפט.

וועדת השיבוץ וההגרלה:

במקרה של רישום יתר יופעל מנגנון ויסות באמצעות הגרלה.

 • ההגרלה תכלול רק תלמידים/תלמידות שנרשמו לכפר הדמוקרטי בתקופת הרישום.
 • בסוף התהליך תתקבלנה שתי רשימות של בקשות (בנים/בנות), שכל אחת מסומנת על ידי מספר תעודת זהות התלמיד, מקום כללי בהגרלה ובית ספר מזין.
 • בקשות שנדחו בתהליך השיבוץ יעברו לרשימת המתנה.

ההגרלה תיערך בלשכתו של היועץ המשפטי ברשות.

הרכב הוועדה:

 • מנהלת אגף החינוך
 • מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
 • מנהלת מדור רישום
 • מפקחת מטעם משרד החינוך
 • נציג/נציגת הורים
 • יועץ משפטי של הרשות או נציגו

שיבוץ מתוך רשימת המתנה:

 • במסגרת ההגרלה, תיערך רשימה של סדר הזוכים בהגרלה, וזאת גם ביחס למקומות העולים על מכסת התלמידים/תלמידות הכוללת.
 • לאחר קביעת הסדר הרץ של הזוכות והזוכים בהגרלה ובמידה שתלמיד/תלמידה משובץ יפנה את מקומו, אגף החינוך יפנה לזוכה הבא בתור ברשימה ויציע לו להשתבץ בנתיב הרלוונטי בכפר הדמוקרטי. בחרו התלמיד/תלמידה שהם אינם מעוניין בשיבוץ, יפנה האגף לתלמיד/תלמידה הבאים ברשימה וחוזר חלילה.
 • תלמידים/תלמידות שלא שובצו בכפר הדמוקרטי, ישובצו לבית ספר אחר בעדיפות שנייה בהתאם ליכולת הקליטה או לבית ספר העוגן.

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים, ניתן לפנות למחלקת חינוך יסודי בטלפון: 09-7649284, או באמצעות טופס פנייה מקוונת

לדף חינוך ראשי >