מכרזי משאבי אנוש

ניתן להגיש מועמדות למכרז באופן מקוון ונוח, בהתאם להוראות המפורטות בכל מכרז.
לרשימת נציגי הציבור בוועדות הבחירה »
למדור דרושים ודרושות  » 
מכרזי משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 19/23 - מנהל/ת מדור ספקים פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 33/23 - סגן/ית מנהלת מחלקת שומה פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 34/23 - רכז/ת קהילה לאזרחים ותיקים (ברמת מנהל מדור) פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 35/23 - לתפקיד מנהל/ת מרכז קהילה ונוער לזרוס פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 36/23 - לתפקיד מנהל/ת מרכז קהילתי 80 פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 37/23 - רכז/ת למניעת התנהגויות סיכון וחוסן קהילתי (ברמת מנהל מדור) פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 38/23 - מזכיר/ה ראשי/ת בבית ספר אוסישקין פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 38/23 - מזכיר/ה ראשי/ת בבית ספר סולד פומבי 06/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 40/23 - מנהל/ת מדור תשלומים וחשבונות באגף החינוך פומבי 06/03/2023 23/03/2023

עבור לארכיון המכרזים