קטגוריה: חדשות כפר סבא

מליאת מועצת העיר כפר סבא אישרה את צווי הארנונה לשנים 2024-2025


מועצת העיר כפר סבא

מליאת מועצת העיר כפר סבא אישרה היום את צווי הארנונה לשנים 2024-2025. מלבד עדכון אוטומטי על פי חוק, לא תעלה הארנונה למגורים בעיר.

גזבר העירייה, צחי בן אדרת ציין: "למרות עליית המחירים במשק והעובדה שהעירייה משלמת יותר על שירותים הניתנים לתושבי העיר, זה לא הזמן להעלות את הארנונה מעבר לעלייה המחויבת על פי חוק. המשפחות ברחבי הארץ מתמודדות עם נטל יוקר המחיה ועם אתגרים רבים אשר נוספו מאז ה-7 באוקטובר. בעת הזו אנחנו מסייעים לתושבים ככל שאנחנו יכולים".

גזבר העירייה שיקף לחברי המועצה כיצד בשנים 2024-2025 תכנון נכון והמדיניות העירונית לעידוד תעסוקה, מסחר ותעשייה במרכזי התעסוקה והמסחר ברחבי העיר, תמשיך השנה באמצעות הורדת הארנונה לעסקים עם שטח מסחר שמעל 10,000 מ״ר על מנת למצב את כפר סבא כמוקד תעסוקה ומסחר לחברות הגדולות במשק. כידוע, הארנונה מתעסוקה, מסחר ותעשייה גבוהה מארנונה למגורים ומאפשרת את השמירה על האיתנות הפיננסית של העיר.

למרות קריאת שר הפנים לראשי הרשויות להעלות ארנונה, בכדי לעמוד בנטל ובמטלות הרבות של הרשויות במיוחד לאחר ה-7 באוקטובר, בכפר סבא הארנונה למגורים לא תעלה ונשארת נמוכה, למעט ארנונה לבריכות בבתי מגורים. עדכון אוטומטי על פי חוק עומד על 2.68% בשנת 2024, ו-5.29% בשנת 2025.

ההצבעה על צווי הארנונה התקבלה ברוב של 9 חברי קואליציה מול 5 מתנגדים.

הדיון התנהל באופן ענייני כאשר חברי האופוזיציה שאלו שאלות רבות וקיבלו מענה ממנכ״ל וגזבר העירייה.