קטגוריה: חדשות כפר סבא

תכנית מתחם סוקולוב יוצאת לדרך!


תכנית מתחם סוקולוב (הדמיה: משרד דרמן ורקבל אדריכלות בע"מ)

תכנית הפינוי-בינוי במתחם סוקולוב קודמה במסלול רשויות ביוזמת עיריית כפר סבא ובשיתוף התושבים, ואושרה בועדה המחוזית.

מתחם סוקולוב שנמצא בין הרחובות הגולן לחרמון, כמוקד משמעותי להתחדשות מרחב לב העיר וסמוך לציר ויצמן. התוכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים, מבנה מגורים מעורב תעסוקה ומבנה ציבור משולבי מסחר, תעסוקה, מגורים ושטח ציבורי פתוח. מדובר על  כ-2,500 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע, וכ-2,500 מ”ר שטחי תעסוקה תוך תוספת של 90 יחידות דיור ל-44 יחידות דיור קיימות, סה”כ 134 יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג.

התכנית מכילה ייעול שטחים ציבוריים והפיכתם מחניון עילי קיים למבני ציבור המתפרסים על כ- 8000 מ"ר, כיכר שכונתית חדשה עם דופן מסחרית באזור הצפון מזרחי. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר. כמו כן מוצעים 6 מבנים, בגבהי בינוי מדורגים; בין 6 ל-10 קומות לטובת שמירה על איכות האור והאוויר. בנוסף נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולצרכי הציבור. בתחום הפרויקט מתוכננים במרתפי החנייה כ-317 מקומות חנייה וחניון ציבורי תת קרקעי תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

עיריית כפר סבא והוועדה המקומית קבעו כאחד מהיעדים העיקריים לקידום, את פיתוח והתחדשות העיר הוותיקה, אם באמצעות התחדשות בניינית לסוגיה או אם באמצעות תכניות פינוי בינוי כמו זו שמתבצעת במתחם סוקולוב. לראשונה העירייה ביטלה כמה פרויקטי תמ"א 38 שכבר אושרו וטרם ניתן להם היתר, לצורך הכנת תכנית פינוי בינוי טובה יותר ואושרה במשך הזמן הקצר ביותר.

תרשים גרפי תכנית מתחם סוקולוב

תרשים גרפי תכנית מתחם סוקולוב

(קרדיט הדמיות: משרד דרמן ורקבל אדריכלות בע"מ)