קטגוריה: חדשות כפר סבא

היערכות לשנת הלימודים תשפ"ג ממשיכה: אף ילד בכפר סבא לא יישאר ללא מסגרת חינוכית מתאימה


הצלחה גדולה למודל הבחירה הייחודי בכפר סבא ברישום לגני הילדים בעיר. מודל לפיו יוכלו ההורים עד איזו שעה ישהה ילדם בגן. מנתוני הרישום עולה גם כי מספר הילדים הממוצע בגנים נותר דומה לשנים הקודמות, והוא נמוך בהשוואה לממוצע הארצי ולערי השרון.

מחלקת גני ילדים בפגישה עם ועד הגנים והנהגת הורים

(צילום: עיריית כפר סבא)

הצלחה גדולה למודל הרישום הייחודי החדש לגני הילדים שפותח בכפר סבא. בעת הרישום לגן, ניתנה להורים אפשרות בחירה של שעת סיום הלימודים על פי נוחותם ושעות עבודתם (14:00 או 17:00). על פי הרישומים לשנה הנוכחית, זכה מודל זה לביקוש גבוה מאוד בקרב ההורים. לאור הצלחה ההצלחה הגדולה הוא גם ימשיך לפעול בשנת הלימודים הבאה ובשנים הקרובות.

כדאי לציין כי לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה, נערכה עיריית כפר סבא לשינויים במערך מוסדות החינוך העירוניים בהתבסס על הנתונים הדמוגרפיים המעודכנים של מרשם האוכלוסין. נתונים אלו הראו ירידה במספר ילדי הגיל הרך ועליה במספר תלמידי התיכון בעיר. בעקבות כך צפויים לצמצם בשנה הקרובה מספר גני ילדים בודדים.

בעירייה מציינים כי גם לאחר השינויים הצפויים בשנת הלימודים הבאה, ממוצע מספר הילדים בגני הילדים בכפר סבא נותר נמוך מהממוצע הארצי ובפרט בערים המקבילות בשרון. השינויים הצפויים שעומדים לטייב את מערכת החינוך ולהתאימה לתלמידי העיר, נעשים בהובלת אגף החינוך בשיתוף הנהגת ההורים וועד גני הילדים.

אתמול, יום שני, התפרסם במהדורת חדשות 12 מידע שגוי על סגירת גנים בכפר סבא, כשהעירייה הוציאה הודעת הבהרה בנושא בשיתוף הנהגת ההורים. נוסח ההבהרה: "רישום מועט ונתוני דמוגרפים המראים על ירידה מתמשכת בשיעורי הילודה בכפר סבא ותהליך של התבגרות האוכלוסייה הם הסיבה לכך שמעט גנים לא יפתחו בשנת הלימודים הקרובה. לגנים אלה היתה הרשמה אפסית או מועטה מאד ולילדים באותם הגנים יימצא פתרון הולם חלופי משום שלא ניתן לפתוח גן עם מספר נרשמים בודדים. משאבי אגף החינוך מתמקדים בהרחבת מוסדות החינוך העל יסודיים, כאמור בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין.

מנהלת אגף החינוך בעירייה, אסנת חכמון: "פתיחת שנת הלימודים היא המשימה המרכזית בה מתמקדים עובדי אגף החינוך כל ימות הקיץ, ואני גאה לומר שכבר התחלנו בהליך ההיערכות משותף לשנת הלימודים תשפ"ג. גמישות מערכת החינוך העירונית מהווה תנאי להצלחתה ואנו תמיד חותרים להתאמת תנאי הלמידה וההוראה לשינויי השעה. טובת ילדי וילדות העיר, נמצאת תמיד בראש מעיינינו".

יו"ר ועד הנהגת ההורים בכפר סבא, אתי בוים: "אני שמחה על כך שצלחנו יחדיו עוד שנת לימודים מוצלחת. כפר סבא היא עיר עם רמת לימוד והוראה מהגבוהות בישראל ואני שמחה על שיתוף הפעולה עם הנציגות העירונית. התיאום בין הנהגת ההורים לבין אגף החינוך הוא תנאי הכרחי לפעילות תקנית ונכונה של מערכת החינוך בעיר ואני מברכת על כך".

גרף מגמת ילודה בכפר סבא של מרשם האוכלוסין המציג  1750 ילידי הגיל הרך בשנת 2015 לעומת 1357 בשנת 2021

בתרשים מעלה: גרף מגמות ילודה בכפר סבא המציג ירידה בשיעורי הילודה בעיר בשנים 2015-2021, ותהליכי "הזדקנות" האוכלוסייה.
(מקור: מרשם האוכלוסין)