קטגוריה: חדשות כפר סבא

עדכוני קורונה על מאומתים/ות לנגיף במוסדות החינוך בעיר ליום 08/01


הורים ותושבים יקרים,
מעתה עדכונים אודות מאומתים/ות במוסדות החינוך בכפר סבא זמינים בזירת השקיפות העירונית:

דוחות עירוניים בנושא קורונה

 

להלן ריכוז עדכונים בדבר מאומתים/ות לנגיף הקורונה במוסדות החינוך בעיר ליום שבת 08/01/22:

גני ילדים

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן ידידות נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי 2 ילדים ואיש/אשת צוות נוספים בגן ידידות נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה. הילדים ואיש/אשת הצוות שהו לאחרונה בגן ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילדים ואיש/אשת הצוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות במעון ילדות בכפר 80 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה במעון ביום שישי 07.01.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת מעון את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי ילד/ה בגן חלילית נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום רביעי 5.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי ילד/ה בגן סלעית נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי ילד/ה בגן נענע נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום חמישי 6.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי ילד/ה בגן צור נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן צור ובצהרון גן גפן ובהסעה כוללת ילדים מגן אלון ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן אננס נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום שני 03.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי ילד/ה בגן מירון נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום שלישי 04.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן קוקוס נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

יסודי

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר אופירה נבון בכיתה ה 3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שני 03.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות , על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר גורדון בכיתה ה 3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שני 03.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה , על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר רמז נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר בכיתה ג'2 ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר דמוקרטי-נתיב מונטסורי בכיתה רחלי עמית ונועה נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 02.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו על 8 תלמידים ו-2 איש/אשת צוות מכל שכבות בית הספר ברנר אשר נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה. התלמידים ואנשי הצוות שהו בפעם האחרונה בבית הספר ביום חמישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמידים ואיש/אשת הצוות על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר בן גוריון מכיתה ג1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר בכיתה ג1ביום רביעי 5.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר אופירה נבון כיתה ו2, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, יום שבת 8.1.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר הירוק, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שלישי 4.1.2022 בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר בן גוריון בכיתה ג 3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר אופירה נבון שכבת א׳ נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 02.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר אופירה נבון נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 31.12.2020. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד. עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר יצחק שדה בכיתה ד'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 5.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר ירוק בכיתה ו2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר ירוק בכיתה ה'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 6.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר ברנר בשכבת ה נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר בכיתה ה 2 ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר בן גוריון בכיתה ג'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שלישי 4.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר בן גוריון בכיתה ג'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר חב"ד בכיתה ו'2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר שילה בכיתה ה 2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר בן גוריון בכיתה ג 2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר שילה בכיתה ג 2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ובצהרון ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

על יסודי

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר כצנלסון בכיתה יב'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר אלון בכיתה ט'2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר כצנלסון בכיתה י'5 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר בר לב בכיתה ט'5 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר גלילי בכיתה י"א 9 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון גלילי בכיתה י"א 6 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון גלילי בכיתה י"6 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון כצנלסון בכיתה י"א 8 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

ביום שישי 07.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון כצנלסון בכיתה י"ב 1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון גלילי מכיתה י7, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר אילן רמון , כיתה ח׳8 נמצאה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי, 07.01.2022 . בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר אילן רמון , נמצאה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר במספר כיתות ביום שלישי, 04.01.2022 . בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר חטיבה 60 החדשה בכיתה ח1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ובהצגה ביחד עם כיתה ח׳5, ובהקבצה משותפת עם ח׳2 ביום שלישי 1.4.2022 בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, יום שבת 8.1.2022, דווחנו כי 3 תלמידים מבית הספר שז"ר כיתה ט7, נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה. התלמידים שהו לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 5.1.2022 בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמידים, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 8.1.2022 דווחנו כי תלמיד/ה בבית ספר אילן רמון כיתה ט1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שלישי 4.1.2022 בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון כצנלסון בכיתה יב 2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום רביעי 29.12.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד. עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון רבין בכיתה יב 2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון גלילי בכיתה י 7 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון כצנלסון בכיתה יא 5 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת שזר בכיתה ט 3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בחטיבת ביום שני 03.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי 2 תלמידים בחטיבת אלון בכיתה ז 3 נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה. התלמידים שהו לאחרונה בחטיבה ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמידים, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בחטיבת שרת נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בחטיבת בכיתה ט 6 ביום חמיש 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון כצנלסון בכיתה יא 3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום חמישי 30.12.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד. עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר כצנלסון בכיתה י"ב 3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שני 03.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר בר לב בכיתה ח'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בחטיבת אילן רמון בשכבת ח נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בחטיבה בשכבת ח ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת שזר בכיתה ט 7 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בחטיבת ביום רביעי 05.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון רבין בכיתה י 7 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר שרת בכיתה ח'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שלישי 4.1.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת אילן רמון בכיתה ט 1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בחטיבה ביום שישי 07.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי איש/אשת צוות בחטיבת בר לב בשכבת ח נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בחטיבה בשכבת ח ביום שלישי 04.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון גלילי בכיתה יב 6 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום שני 03.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון רבין בכיתה י 4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.

היום, שבת 08.01.2022, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת שזר בכיתה ח 5 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בחטיבת ביום חמישי 06.01.2022. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבדיקה והבידוד הנדרשים.


להלן הנחיות בידוד:

 מחוסנים/בעלי תו ירוק נדרשים לבצע בדיקת אנטיגן ביתית/מוסדית:

  • תוצאה שלילית -  ניתן לחזור לשגרה.
  • תוצאה חיובית - במקרה והתוצאה חיובית בבדיקת האנטיגן ביתית, תבוצע בדיקת אנטיגן מוסדית ויש צורך בשהייה בבידוד למשך 10 ימים. שחרור מבידוד ייעשה רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

לא מחוסנים/ללא תו ירוק יבצעו בדיקת אנטיגן מוסדית (לא ביתית):

  • תוצאה שלילית -  שהייה בבידוד במשך 7 ימים. שחרור מבידוד ייעשה בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מוסדית, שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
  • תוצאה חיובית -  שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור מבידוד רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

לתשומת לבכם, להלן קישור בנושא הנחיות בידוד באתר משרד הבריאות

אנו מאחלים בריאות והחלמה מהירה לכולם,
אגף החינוך העירוני

לעדכוני קורונה קודמים