קטגוריה: חדשות כפר סבא

עדכוני קורונה על מאומתים/ות לנגיף במוסדות החינוך והקהילה בעיר 5-6/3/21


הורים ותושבים יקרים,

 

להלן עדכונים בדבר מאומתים/ות לנגיף הקורונה במוסדות החינוך בעיר, לימים שישי-שבת, 5-6 במרץ 2021:

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר סורקיס בכיתה ו'1 קפסולה א נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שלישי 02.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (02.03.2021).

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת אלון נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בחטיבת ביום שני 22.02.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.
עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי שלושה ילדים נוספים מגן זמיר, שנסגר החל מתאריך 03.03.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה.
כל מי שמחוייב בבידוד כבר הונחה לכך ב03.03.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר אוסשקין בכיתה ד' 3 קפסולה מרגנית נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 03.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.03.2021).

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר אוסשקין בכיתה ב'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 03.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.03.2021).

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי שלושה תלמידים בבית ספר רחל המשוררת בכיתה ד'1 (קפסולה א' וקפסולה ב') נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה.
התלמידים שהו לאחרונה בבית הספר ביום  02.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמידים, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (06.03.2021).

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון כצנלסון בכיתה יא' 8 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום שלישי 02.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.03.2021).

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בתיכון שמיר בכיתה יא' 2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בתיכון ביום שלישי 02.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת התיכון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.03.2021).

ביום שבת 06.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר אוסשקין בכיתה ב'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 03.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.03.2021).

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה ב'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 25.02.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.
עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה ב'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 24.02.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר שז"ר בכיתה ט'6 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שני 01.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (01.03.2021).

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה ב'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 25.02.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה ב'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 24.02.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי ילד/ה במעון ספיר-ילדות בכפר נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
הילד/ה שהה/תה לאחרונה במעון ביום חמישי 04.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת המעון את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (04.03.2021). 

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה נוסף/ת מבית הספר סורקיס כיתה ו'3 קפסולה א', שנסגר החל מתאריך 02.03.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה לנגיף הקורונה.
כל מי שמחויב בבידוד כבר הונחה לכך ב 02.03.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר חב"ד בכיתה ב'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
 התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 04.03.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (04.03.2021). לתשומת לבכם, 

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר חב"ד בכיתה ב'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 04.03.2021. כמו כן, התלמיד/ה נסעה בהסעה מהוד השרון. בימי שלישי וחמישי האחרונים נסע/ה בהסעה חזור, וביום רביעי נסע/ה בהסעה הלוך. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (04.03.2021). 

ביום שישי 05.03.2021, דווחנו כי ילד/ה נוסף/ת מגן זמיר, שנסגר החל מתאריך 03.03.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה לנגיף הקורונה.
כל מי שמחויב בבידוד כבר הונחה לכך ב03.03.2-021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.


לתשומת לבכם, להלן קישור בנושא הנחיות בידוד

להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

אנו מאחלים בריאות טובה לכולכם.
אגף החינוך העירוני.

לעדכוני קורונה קודמים