תושבות ותושבים יקרים,
החל מתאריך 1/8/2024 תיכנס לתוקף תקנה חדשה של משרד התחבורה, לפיה בעלי כלי תחבורה קלים (קורקינטים חשמליים ואופניים חשמליים) מחויבים ברישום הכלים במערכת "מוביליטי" ובהתקנת לוחית זיהוי
לפרטים נוספים

סיגל שיטרית
מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים
09-7636597

כתובת : ויצמן 136 פינת הרצל 55
עיריית כפר סבא (משלוח דואר ויצמן 135)
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד.

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

פעילות היחידה:

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים רואה את החינוך כמשימה עליונה שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית, סובלנית ומכבדת את בני האדם.
צמצום מספר תאונות הדרכים נמצא בראש סדר העדיפות העירונית. הבטיחות בדרכים הנו בעל חשיבות מרבית נוכח העובדה שמדובר בחיי אדם ומעורבים בו היבטים בתחומי התשתיות, האכיפה והגורם האנושי.

ייעודו של הרשות העירונית לבטיחות בדרכים כגוף המוביל בעיר את החינוך לבטיחות בדרכים , לקיחת אחריות אישית ושותפים פעילים במאבק לשינוי תרבות הנהיגה והזהירות של הולכי הרגל.
ליזום ולהפעיל הערכות קהילתיות יישובית אפקטיבית שתיצור אקלים חברתי למאבק בתאונות דרכים בעיר. על ידי הטמעת שינויים התנהגותיים בקרב הציבור לרבות תלמידי העיר, לחנך לאחריות אישית ואחריות חברתית, להעצים את הצוותים החינוכיים העוסקים בתחום, לגבש מסגרות ונוהלי בטיחות במוסדות חינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ולהביא בסופו של דבר לשינוי תפיסתי ומעשי של תרבות התנהגות בכבישים.

תפקידים עיקריים:

הכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה כאשר מבוססת על ניתוחי תאונות דרכים בעיר ותוך התייחסות להיבטי: חינוך, הסברה, אכיפה, אוכלוסיות ומגזרים. בהלימה לתכנית עבודה של הרשות הלאומית.
ניצול תקציב רשות העירונית לבטיחות בדרכים לייעודו עפ"י קריטריונים לתקצוב.
מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי העיר על ידי ייזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה והקהילה.
הגברת המודעות לבטיחות בדרכים על ידי ייזום וביצוע פעולות חינוך הסברה והדרכה לכלל האוכלוסייה.
ניהול מעקב שוטף אחר תאונות דרכים ברשות, הקמת ועדת תחקיר תאונות דרכים דיווח לגורמים הרלוונטיים, למידת המסקנות בעקבותיהן ומתן מענה למוקדי הסיכון על ידי פתרונות בטיחותיים.
תיאום והפעלת כל הגופים, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולת לסייע לקידום הבטיחות.
מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.