כיצד מבקשים הנחה בארנונה?

לרשותכם הנחיות להגשת בקשה להנחה וטפסים בהתאם.
חסכו זמן והמתנה בתור, ומלאו את הטופס המקוון. 
במידה ובחרתם בטופס להורדה, אנא צרפו את הטופס הסרוק לטופס פניית שירות כללית

הנחות בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג – 1993 ובהתאם לצו הארנונה של עיריית כפר סבא.
תקנות אלו אומצו ואושרו במועצת הרשות .
הנחה בארנונה ניתנת למחזיק בנכס על פי הגדרתו מכוח סעיף 1 בפקודת העיריות .

הנחיות להגשת בקשה להנחה

  • מגיש הבקשה חייב להיות רשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס ומתגורר בו בפועל, על פי הרשום בתעודת הזהות לפני הגשת טופס בקשה להנחה.
  • מחזיק שעבר מרשות אחרת, ומעוניין לקבל הנחה בארנונה, עליו להמציא אישור כי אינו מקבל עוד הנחה ברשות קודמת.
  • הנחה בארנונה ניתנת לשנת כספים אחת ויש לחדש את הבקשה בכל תחילת שנת כספים.
  • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד- הגבוהה מביניהן.
  • המחזיק ביותר מנכס אחד, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
  • מחזיק בנכס אשר החזיק בנכס בחלקה של שנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים בהם החזיק בנכס.
  • מחזיק אשר ניתנה לו הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה באותה שנת הכספים תבוטל לו ההנחה.

לבירור על הנחות נוספות ניתן לפנות למחלקת הגבייה:
טל: 09-7750000
לפנייה מקוונת לאגף לחצו כאן

פטור לעמותות ומרכזי עבודה שיקומיים

להלן מידע והנחיות להגשת בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב
עמותות / מרכזי עבודה שיקומיים

הנחה לפי מבחן הכנסה

להגשת בקשה לפי מבחן הכנסה (הנחה כלכלית)

הנחת נזקק - ועדת הנחות

סוגי הנחות ע"פ תקנות:

מדיניות הנחות מיום 1.1.2016