שיתוף הציבור בעירייה מתבצע על ידי דיונים פומביים ותהליכי שיתוף בספקטרום רחב ככל האפשר תוך עשיית שימוש במגוון כלים דוגמת פלטפורמה דיגיטלית, קבוצות מיקוד, שולחנות עגולים , רשתות חברתיות , אתרים ייעודיים ועוד.

תהליכי ההיוועצות ושיתופי הציבור פועלים לשם יצירת הסדרה נוכחת וקיימת של חילופי דעות והלכי רוח הרווחים בקרב התושבים לבין הדרג המקצועי בעירייה–בכל הרמות הניהוליות. לשם קידום תהליכי תכנון אפקטיביים ומיטביים בשקיפות ובקשב ניהולי מתוכנן.

שיתוף הציבור מביא לתהליכי המרחב הציבורי עבודת מטה עירוני המרכזת את הציר המקצועי המתחייב לשם יצירת ממשקי עבודה מיטביים בין יחידות ואגפי העירייה השונים ותחומי האחריות אשר עליהם הם מופקדים לבין שיתוף התושבים ועידודם לשם אקטיביות חברתית ולקיחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות.


יצירת המרחב הציבורי על ידי שיתוף הציבור פועל בנחישות ובהתמדה לשם הרחבת השיח והטמעת תהליכים מובנים של שיתוף הציבור בכל הרמות בתכניות העבודה העירוניות ובכללם בתחומי תכנון עיר, איכות סביבה, תרבות, חינוך, צהרונים, פיתוח תשתיות , תחבורה , התחדשות עירונית, קיימות, פגישות עם וועדים, היוועצות מקוונת וכו'.


שיתוף הציבור פועל לקיים את תהליכי השיתוף סביב משברים גדולים בליווי והכוונה של הדרג המקצועי הבכיר כמו גם ניהול תהליכי שיתוף במסגרת מיזמים קהילתיים בעלי גוון ואופי המכוון השפעה בתחומי איכות חיים תרבות וסביבה.


שיתוף הציבור רואה כמטרה ראשונה את החלת תהליכי השיתוף לא רק כאיסוף מידע ואיתור צרכים ועמדות אלא בעיקר ככלי ניהולי המאפשר יצירת מודל לפיתוח עמדות וביטויים בעלי השפעה לרצון התושבים ולפיכך ייצוג אמיתי של "דעת הציבור".

דגשים במדיניות העירונית:

  • מעבר תושבים מצרכנים צורכי שירות לתושבים מעורבים הלוקחים אחריות.
  • הטמעת מרכיבי חזון העיר הירוקה בתהליכי התכנון החברתי תוך בניית קהילה מועצמת.
  • הפנמת ערכי ותועלות חברה אזרחית בספירה הציבורית.
  • הנגשת המרחב הציבורי לכלל בעלי העניין ללא כל תיווך בעזרת טכנולוגיה.
  • התאמת דרגי המקצוע והניהול ברשות להסדרת פרקטיקות שיתוף ציבור ושקיפות.

לצפיה בנוהל היערכות לביצוע פעלויות/ עבודות, עדכון ויידוע הציבור- לחצו כאן