מידע לציבור בנושא כריתות עצים:

 • כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן עפ"י חוק.
 • עץ בוגר מוגדר כעץ בגובה 130 ס"מ אשר קוטרו הוא לפחות 10 ס"מ בשטח ציבורי, ו20 ס"מ בשטח פרטי.
 • העץ מוגן גם בקרקע הציבורית וגם בקרקע הפרטית.
 • כל כריתה או העתקה של אילן מוגן  הינה עבירה פלילית וטעונה ברישיון מפקיד היערות האזורי.

התושבים מתבקשים לא לכרות עצים ללא אישור ותיאום מול משרד החקלאות ועפ"י ההוראות הבאות:

 1. תושבים המעוניינים לכרות עצים נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה. הטפסים נמצאים באתר משרד החקלאות בקישור כאן ובאתר העירוני כמפורט בהמשך הדף.
 2. לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם, בצירוף תמונות העץ (לפחות 2 תמונות ברורות לכל עץ), למח' גנים ונוף בעיריית כפר סבא למייל [email protected]
 3. לאחר שהתקבלה חתימה של גורם מקצועי בעירייה, יש להמשיך את הטיפול מול פקיד יערות, רותם ניסן, אגף יער ואילנות משרד החקלאות, בטלפון: 03-9485938, מייל: [email protected]  
  כמו כן, בקשה לרישיון כריתה או העתקה של עץ מוגן כרוכה בתשלום אגרה בסך 48.50 ש"ח, שניתן לשלם באופן מקוון באתר משרד החקלאות בקישור כאן
 4. במידה והתקבל רישיון כריתה, יש לפעול לפיו ולהציגו לבקשת פקח עירוני במידה ונדרש לכך.
 5. תושב הרואה פעולה שיש לה משמעות של כריתת עץ – חיתוך גזע מרכזי, בלי הותרת ענפים עיקריים, פעולה היכולה לגרום למות עץ כמו ריסוס, הרעלה חיתוך שרשים, בניה בתחום צמרת העץ, עקירה, חייב לדווח על כך למוקד העירוני 106 כפר סבא.

תושבים המעוניינים לערער על בקשות הכריתה יעשו זאת במהלך 14 ימים מהפרסום באתר.
ערר על החלטת פקיד היערות המוסמך ברשות המקומית יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר: טלפון: 03-9485938, פקס: 03-9485526, דוא"ל: [email protected].
מידע נוסף זמין באתר משרד החקלאות - יער ואילנות

לברורים שונים לגבי כריתות עצים ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון - לחצו כאן

עדכונים רישיונות כריתות עצים

לפרסום רישיונות כריתה והעתקה באתר משרד החקלאות

טבלת רישיונות לכריתות עצים - אקסל להורדה (מאי 2024)