יולי-ספטמבר 2020:

 1. פינוי אשפה יבשה - פח ירוק - 2922 פניות
 2. ניקיון רחובות -  2330 פניות
 3. פינוי גזם/גרוטאות/רהיטים/מוצרי חשמל  - 2231 פניות
 4. זיהום אוויר -  1970 פניות
 5. השקיה, תחזוקה ותיקון  - 1746פניות

תרשים פניות למוקד בחודשים יולי עד ספטמבר 2020

אפריל - יוני 2020:

 1. מזון -  4026 פניות

 2. פינוי אשפה יבשה פח ירוק -  3152 פניות

 3. ניקיון רחובות -  2659 פניות

 4. זיהום אוויר -  2383 פניות

 5. גיזום תחזוקה וטיפול צמחייה/מדשאה -  2164 פניות

פניות למוקד אפריל עד יוני 2020

ינואר - מרץ 2020:

 1. פינוי אשפה יבשה -  2435  פניות

 2. חניה אסורה -  1831 פניות

 3. מפגעים - 1736 פניות

 4. ניקיון רחובות -  1662 פניות

 5. פינוי עיתונים פח כחול -  1388 פניות

פניות למוקד ינואר עד מרץ 2020

נובמבר - דצמבר 2019:

 1. מפגעים |  2757  פניות

 2. פינוי אשפה יבשה |  1757  פניות

 3. חניה אסורה |  1246 פניות

 4. גיזום עצים - תחזוקה וטיפול |  1103 פניות

 5.  ניקיון רחובות |  1057 פניות

תרשים פניות למוקד נובמבר - דצמבר 2019

אוגוסט - אוקטובר 2019:

 1. פינוי אשפה יבשה - פח ירוק |  1697 פניות

 2. חניה אסורה |  1653 פניות

 3. פינוי גזם/גרוטאות/רהיטים/מוצרי חשמל |  1598 פניות

 4. השקיה, תחזוקה ותיקון |   1504 פניות

 5. ניקיון רחובות |  1375 פניות

תרשים נושאים שכיחים אוגוסט - אוקטובר 2019

מאי-יולי 2019:

 1. חניה אסורה  |  1972 פניות

 2. השקיה  - תחזוקה ותיקון  |  1650 פניות

 3. פינוי אשפה יבשה  |  1582 פניות

 4. צמחיה/מדשאה - גיזום תחזוקה וטיפול  |   1573 פניות

 5. פינוי גזם גרוטאות ורהיטים  |  1568 פניות

תרשים נושאים שכיחים מאי-יולי 2019

דצמבר 2018 - אפריל 2019:

 1. חניה אסורה

 2. תיקון מדרכות

 3. פינוי גזם

 4. פינוי אשפה פח ירוק

 5. חזרה לפונה

תרשים נושאים שכיחים דצמבר 2018 - אפריל 2019: