עיריית כפר סבא נערכת לשינויי האקלים!

העירייה החלה מהלך תכנוני אסטרטגי ל- 2030 להתמודדות עם השפעות משבר האקלים ולהפחת פליטות גזי החממה בעיר.
זכינו בקול קורא של משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לליווי של יועץ מקצועי בכתיבת תוכנית היערכות רשותית לשינויי האקלים.

תוכנית הערכות לשינויי אקלים

ביולי 2021 נערכה סדנת שיתוף בעליי עניין במסגרתו הוצגה התוכנית, חזון, ויעדים עירוניים.
בנוסף, הוגדרו צוותי העבודה בעיריית כפר סבא: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן קהילתי.
העירייה נמצאת בעיצומה של השלמת תוכנית ההיערכות לשינויי אקלים, והיא צפויה להתפרסם בסוף שנת 2021.

לצפייה בסקירה של גיבוש תוכנית הערכות עירונית לשינויי אקלים

מיפוי מקורות פליטות גזי חממה 

לניתוח פליטות גזי חממה בכפר סבא ומגמות אקלימיות לשנת 2019

תרשים גרפי פליטות גזי חממה בכפר סבא

אודות פעולות העירייה בתחום שינויי האקלים

משבר האקלים הפוקד את העולם בשנים האחרונות, לא פוסח על ישראל, המהווה Hot Spot במזרח התיכון, ומחייב את כולנו לשינוי דפוסי ההתנהגות.
מספיק שנראה את שינויי מזג האוויר שאנו חווים בישראל בשנים האחרונות: אירועי גשם קיצוניים, סערות, שיטפונות, הצפות, אירועי חום קיצוניים וממושכים, התפשטות מזיקים ומחלות ועוד.
מעשי ידי האדם לאורך מאות ואלפי שנים, הובילו אותנו למשבר חמור העלול לסכן את עתידו של כדור הארץ ואת עתידם של הילדים והנכדים שלנו.

בחודשים האחרונים אנו בתהליך כתיבת תוכנית רשותית לעשור הקרוב בנושא היערכות לשינויי האקלים והפחתת פליטות גזי חממה.
התוכנית משלבת את האנשים המקצועיים ביותר מאגפי העירייה לצד גורמי מקצוע מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אנשי אקדמיה, יועצים, אדריכלים, מהנדסים, מגזר שלישי ותושבי העיר.
התוכנית מתמקדת בארבעה צירי פעולה מרכזיים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן קהילתי במטרה לפעול ב- 2 ערוצים מקבילים: מיטיגציה- הפחתת פליטות גזי חממה, ואדפטציה- יצירת חוסן עירוני להתמודדות עם שינויי האקלים.
ובסופם נגבש תוכנית מסודרת שתאושר בהנהלת העיר.

חיזוק מערך החירום העירוני, התאמת היישוב לאקלים המשתנה, מוכנות להצפות והפחתת החום בעיר על ידי נטיעת עצים, ופתרונות הצללה, ניהול משק אנרגיה יציב ומקיים על ידי התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה מתחדשת, הטמעת דרישות סביבתיות בפרויקטים של תכנון ובנייה, שיקום ערכי טבע וחיסכון במשאבים- הם רק חלק קטן מהצעדים שאנחנו יכולים לנקוט ונוקטים כבר היום. כל אלו מהווים כלים להתמודדות עם שינויי האקלים, לצמצם נזקים ולהסתגל לסביבה החדשה ביתר קלות.

במרץ 2021, ראשי רשויות השרון חתמו על אמנת האקלים, במסגרת ועידת האקלים הראשונה של אשכול השרון, שהתקיימה בשיתוף עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון והרשויות המקומיות.
לידיעה בנושא: ראשי רשויות השרון חתמו על אמנת האקלים (07.03.21)

כבר בשנת 2008 עיריית כפר סבא הצטרפה לארגון ICLEI במסגרת הצטרפותנו לפורום ה- 15, תוך התחייבות להפחתת פליטות גזי חממה.
ב- 2019 וב- 2020 התבצע סקר פליטות וניתוח איומים שעל בסיסם מושתת תוכנית היערכות עירונית לשינויי אקלים. לפרטים נוספים

ראש העיר רפי סער חותם על אמנת האקלים

תעודת COM-MED לעיריית כפר סבא