כפר סבא נערכת לשינויי האקלים!

קיים קונצנזוס מדעי בנוגע להתחממות כדור הארץ ולכך שפעילות בני האדם היא האחראית לכך. בעקבות שלושת העשורים האחרונים, שהיו החמים ביותר על פני כדור הארץ, עולות ומתחזקות ההערכות המדעיות לחומרת השלכות שינויי האקלים, ביניהן עלייה בתכיפות גלי חום קיצוניים, בצורות ממושכות, התגברות אירועי קיצון והצפות, פגיעה במערכות אקולוגיות ועוד. מניתוח מגמות אקלימיות בכלים מחקריים, עולה כי המזרח התיכון, ובתוכו ישראל, הוא Hot Spot בשינויי אקלים. ההשלכות הצפויות משפיעות ויוסיפו להשפיע על כלל האוכלוסייה, אך בעיקר על אוכלוסיות פגיעות. 

היערכות עירונית לשינויי אקלים היא קריטית ליכולת העירונית להסתגל למצב החדש, לספק לתושבי העיר כלים להתמודדות עמו ולצמצום נזקים.

תוכנית הערכות לשינויי אקלים

תוכנית מקיפה להיערכות עירונית לשינויי אקלים הושלמה בהצלחה ותשולב בתוכנית העבודה העירונית של עיריית כפר סבא לשנים 2022-2030.
התוכנית האסטרטגית נכתבה באמצעות צוותים עירוניים רבים ובתמיכת משרד האנרגיה, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה באמצעות קול קורא בו זכתה העירייה לליווי לכתיבת התוכנית. בתחילת תהליך הכתיבה מופו האיומים העיקריים ופליטות גזי החממה בעיר, ובמהלך שנת 2020 ישבו צוותים עירוניים וחוץ-עירוניים לקביעת מטרות, יעדים וצעדים לביצוע מידי ולטווח הרחוק, צעדים שיכינו את העיר בצורה טובה יותר לשינויי האקלים באזור, יובילו להפחתת פליטות גזי חממה ולשיפור איכות החיים בעיר.
התוכנית נשענת על ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן קהילתי.

לצפייה בתוכנית פעולה להיערכות לשינויי אקלים כפר סבא 2030-2022 (pdf)
להורדת עותק WORD נגיש למסמך תוכנית האקלים כפר סבא

מיפוי מקורות פליטות גזי חממה 

לניתוח פליטות גזי חממה בכפר סבא ומגמות אקלימיות לשנת 2019

תרשים גרפי פליטות גזי חממה בכפר סבא

אודות פעולות העירייה בתחום שינויי האקלים

משבר האקלים הפוקד את העולם בשנים האחרונות, לא פוסח על ישראל, המהווה Hot Spot במזרח התיכון, ומחייב את כולנו לשינוי דפוסי ההתנהגות.
מספיק שנראה את שינויי מזג האוויר שאנו חווים בישראל בשנים האחרונות: אירועי גשם קיצוניים, סערות, שיטפונות, הצפות, אירועי חום קיצוניים וממושכים, התפשטות מזיקים ומחלות ועוד.
מעשי ידי האדם לאורך מאות ואלפי שנים, הובילו אותנו למשבר חמור העלול לסכן את עתידו של כדור הארץ ואת עתידם של הילדים והנכדים שלנו.

בחודשים האחרונים אנו בתהליך כתיבת תוכנית רשותית לעשור הקרוב בנושא היערכות לשינויי האקלים והפחתת פליטות גזי חממה.
התוכנית משלבת את האנשים המקצועיים ביותר מאגפי העירייה לצד גורמי מקצוע מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אנשי אקדמיה, יועצים, אדריכלים, מהנדסים, מגזר שלישי ותושבי העיר.
התוכנית מתמקדת בארבעה צירי פעולה מרכזיים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן קהילתי במטרה לפעול ב- 2 ערוצים מקבילים: מיטיגציה- הפחתת פליטות גזי חממה, ואדפטציה- יצירת חוסן עירוני להתמודדות עם שינויי האקלים. ובסופם נגבש תוכנית מסודרת שתאושר בהנהלת העיר.
לצפייה במצגת ועדת היגוי מחודש ספט' 2021 בנושא גיבוש תוכנית האקלים (pdf)

חיזוק מערך החירום העירוני, התאמת היישוב לאקלים המשתנה, מוכנות להצפות והפחתת החום בעיר על ידי נטיעת עצים, ופתרונות הצללה, ניהול משק אנרגיה יציב ומקיים על ידי התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה מתחדשת, הטמעת דרישות סביבתיות בפרויקטים של תכנון ובנייה, שיקום ערכי טבע וחיסכון במשאבים- הם רק חלק קטן מהצעדים שאנחנו יכולים לנקוט ונוקטים כבר היום. כל אלו מהווים כלים להתמודדות עם שינויי האקלים, לצמצם נזקים ולהסתגל לסביבה החדשה ביתר קלות.

במרץ 2021, ראשי רשויות השרון חתמו על אמנת האקלים, במסגרת ועידת האקלים הראשונה של אשכול השרון, שהתקיימה בשיתוף עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון והרשויות המקומיות.
לידיעה בנושא: ראשי רשויות השרון חתמו על אמנת האקלים (07.03.21)

כבר בשנת 2008 עיריית כפר סבא הצטרפה לארגון ICLEI במסגרת הצטרפותנו לפורום ה- 15, תוך התחייבות להפחתת פליטות גזי חממה.
ב- 2019 וב- 2020 התבצע סקר פליטות וניתוח איומים שעל בסיסם מושתת תוכנית היערכות עירונית לשינויי אקלים. לפרטים נוספים

ראש העיר רפי סער חותם על אמנת האקלים

תעודת COM-MED לעיריית כפר סבא