עו"ד דודו דוידוביץ
מנהל המחלקה לביטוח ולתביעות
09-7649219

שירי רחמן
מנהלת מדור במח' ביטוח
09-7649130

פקס: 09-7636678