תמונה נושאית מגוון מיני צומח וחי

על פני כדור הארץ מצויים מיליוני מינים של מיקרואורגניזמים, פטריות, צמחים ובעלי חיים, היוצרים יחדיו סביבות חיים שונות ומגוונות. השונות הקיימת בין המינים בכדור הארץ מכונה מגוון המינים.
מגוון המינים חיוני לקיום האדם מאחר והוא תומך בכל מערכות החיים ומספק לאדם שירותים קיומיים חשובים כגון האבקה של פרחי בר וגידולים חקלאיים, הדברה ביולוגית, ניקוי האוויר, טיהור מים ועוד, בנוסף לשירותי התרבות וההנאה שאנו מפיקים מהטבע שסביבנו.

ארצנו נתברכה בעולם עשיר וייחודי של מיני חי וצומח ובמגוון בתי גידול. אולם, כיום בישראל נמצאים בסכנת הכחדה כ- 142 מינים של חולייתנים (יונקים, עופות, זוחלים, דו חיים ודגים), בעיקר כתוצאה מתהליכי פיתוח מואץ ובנייה של יישובים וכבישים הגורמים לאובדן של בתי גידול טבעיים, חדירה של מינים פולשים, שימוש מוגבר בדשנים ובחומרי הדברה בחקלאות וזיהום הסביבה: האוויר, המים והקרקע.

נושא השמירה על מגוון המינים עומד על סדר היום הציבורי ברחבי העולם, שנת 2010 הוכרזה על ידי האו"ם כשנת השמירה על המגוון הביולוגי וגם בישראל הציגו לאחרונה משרדי הממשלה את "התוכנית הלאומית למגוון הביולוגי בישראל".

גם בתוך העיר, ציפורים, חרקים, דו חיים, זוחלים ועוד חיות בר וצמחים מוצאים את מקומם בשטחים טבעיים, גינות, פארקים ועוד. לנו, תושבי העיר, תפקיד חשוב במאמץ הלאומי בשמירה על מיני החי והצומח הסובבים אותנו.