במקרה של אירוע לפינוי אוכלוסייה מבתיהם, ייפתחו מתקני קליטה בהתאם לצורך. המתקנים ישמשו עבור תושבים ללא קורת גג או שיש צורך כלשהו בפינויים.

רשימת בתי הספר שמתוכננים לשמש מתקני קליטה בחירום:

 • בית ספר רמז, רח' אלי הורוביץ 24

 • בית ספר שמעון פרס (הירוק), יאיר רוזנבלום 29

 • בית ספר ע"ש רחל המשוררת, עופרה חזה 1

 • בית ספר ע"ש שי עגנון, רח' ספיר 6

 • בית ספר ע"ש לאה גולדברג, רחוב ספיר 20

 • חט"ב אלון, רח' גלר 6

 • חט"ב בר לב, רח' תל חי 102

 • חט"ב שרת, רח' גלר 29

 • חט"ב שזר, רח' גלר 27

 • חט"ב ע"ש אילן רמון, אז"ר 18

 • תיכון גלילי, רח' אזר 41

 • תיכון הרצוג, רח' אזר 49

 • תיכון כצנלסון, רח' אזר 43

 • תיכון רבין רח' החיש 9

מתקני קליטה ארציים:

 • פנימיית אמנה, רח' תל חי 6

 • פנימיית שטיינברג, רח' גאולה 34