מחלקת הסעות
personמנהל מח' הסעות אסף גולן
personטלפון 09-7649284 [שלוחה 8]
personכתובת רחוב נחשון 14
personשעות פעילות קבלת קהל: ימים ב' וד' - 08:30-13:00 | יום ג' - 16:00-18:00
personמענה טלפוני ימים א', ג' ,ה' - 08:30-13:00