מטה חרום עירוני:

רפי סער ראש העיר,  יו"ר ועדת מל"ח (יושב ראש ועדת משק לשעת חירום)
טלפון: 09-7649100 

דני הרוש, סגן יו"ר מל"ח (סגן יושב ראש ועדת משק לשעת חירום)
טלפון: 09-7649129

יובל בודינצקי, רמ"ט מל"ח, (ראש מטה משק לשעת חירום)
טלפון: 09-7649119  

אלון בן זקן, יועמ"ש (יועץ משפטי)
טלפון: 09-7649356

צחי בן אדרת, גזבר
טלפון: 09-7649127

צחי בן אדרת, מס רכוש
טלפון: 09-7649142

מנהלי מכלולים:

אור ויטא, מנהל מכלול מידע לציבור
טלפון: 09-7649151

קרן פלד, מנהלת מכלול כוח אדם ומתנדבים 
טלפון: 09-7901600

עליזה זיידלר גרנות, מכלול תשתיות
טלפון: 09-7649166   

רוזי נוימן, מכלול אוכלוסייה
טלפון: 09-7641111

אסנת חכמון, מכלול חינוך
טלפון: 09-7649284

נעם בן יהודה, חירום וביטחון
טלפון: 09-7649236/7

אורן וולשטיין, מכלול לוגיסטיקה
טלפון: 09-7649109

גופים חבירים:

  • א. פקע"ר/יקל"ר (פיקוד העורף ויחידת קישור לרשות)
  • ב. משטרת ישראל
  • ג. כב"ה (כבאות והצלה)
  • ד. מד"א (מגן דוד אדום)
  • ה. חברת חשמל
  • ז. בזק
  • ח. בית חולים מאיר