הבהרה משפטית

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים,
אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי העירייה.

באתר זה קיימים קישורים (links) לאתרים אחרים חיצוניים, עיריית כפר-סבא אינה אחראית לתכנים באתרים אלו בשום דרך שהיא.