*לפניות בנושא ארנונה וגביה, יש לפנות למוקד הכנסות העירייה בטל' 09-7750000.

צחי בן אדרת, רו"ח
גזבר העירייה
09-7649127

מירי מינוסקין
מנהלת לשכת הגזבר
09-7649127
רו"ח אורית גנדל- דנאי
סגנית גזבר ומנהלת חשבונות ראשית
09-7649125
רו"ח צבי אפרת
סגן גזבר לתקציבים
09-7649387
פירי לוי
מנהלת מחלקת תקציבים
09-7649296
עו"ד דודו דוידוביץ
מנהל המחלקה לביטוח ולתביעות
09-7649219
שירי רחמן
סגנית מנהל מחלקה - לפניות בנושא פתיחת תביעות
09-7649130
ליאת אליה
מח' ביטוח - לפניות בנושא פתיחת תביעות
09-7649134

מיכל גבע
מנהלת מחלקת שכר
09-7901620

פרטי קבלת קהל מחלקת שכר »