תושבות ותושבים יקרים,
עקב העלייה בתחלואה בקורונה, קבלת הקהל מתקיימת באופן טלפוני או באמצעים דיגיטליים.
ניתן להשאיר חומר בתיבה בכניסה לאגף כספים.
לפרטים נוספים

צביקה דוידי
גזבר העירייה
09-7649127

מירי מינוסקין
מנהלת לשכת הגזבר
09-7649127
רו"ח אורית גנדל- דנאי
סגנית גזבר ומנהלת חשבונות ראשית
09-7649125
רו"ח צבי אפרת
סגן גזבר לתקציבים
09-7649387
פירי לוי
מנהלת מחלקת תקציבים
09-7649296
עו"ד דודו דוידוביץ
מנהל המחלקה לביטוח ולתביעות
09-7649130, 09-7649219

שי שטרן
מנהל מחלקת שכר
09-7901620

שעות מענה טלפוני מח' שכר:

  • בימים א, ב, ג, ד בין השעות 9:00-11:00
  • ביום ג בין השעות 16:00-18:30