להגשת בקשה להנפקת תו חניה  

מידע אודות הנפקת תווי חניה

בעירנו קיימים שלושה סוגים של תווי חניה: תו תושב כפר סבא, תו אזור ותו תושב ותיק.

תוקף התווים הינו לשנתיים.

תו תושב כפר סבא

התו מקנה שלוש שעות חניה חינם בהפעלת אמצעי חניה כגון פנגו, סלופארק (יש לוודא כי הנך רשום כתושב ברשומותיהם) ואיזיפארק (בדגם התומך לכך בלבד).
החניה בכפוף להוראות השילוט המקומי.
לרכב אשר מחזיק בתו חניה אזורי/תו תושב ותיק - אין צורך בתו תושב.


תו חניה אזורי

הסדר החניה האזורית מאפשר רק לבעלי רכבים הנושאים תו חניה אזורי לחנות באזור מגוריהם, החל מהשעה 17:00 ועד השעה 07:00 למחרת בבוקר, על פי השילוט המקומי ומספר האזור.

העיר מחולקת למספר אזורי חניה- קישור לטבלת איזורי חניה
כל אזור מסומן במספר, כל בית אב זכאי לעד שני תווים אזוריים (בקשות חריגות ידונו בהתאם).

תוקף התו הינו לשנתיים ועלותו 26.80 ₪.

*כל חידוש או שינוי במספר רכב או אזור מגורים מצריך תשלום אגרה מחדש לצורך הנפקת תו.
**המחזיק בתו אזורי זכאי להטבות הניתנות לבעלי תו תושב ולכן אין צורך בהנפקת תו תושב בנוסף.


תו תושב ותיק

החניה למחזיקי תו זה הינה חינם, בסימון "כחול לבן" בלבד, בכל רחבי העיר ובכל שעות האכיפה, בכפוף להוראות השילוט המקומי.
התו ניתן לנשים, תושבות העיר בנות 62 ומעלה ולגברים, תושבי העיר בני 67 ומעלה אשר מחזיקים ברישיון נהיגה, ורישיון רכב תקף ועל שמם.

לתשומת ליבכם!

 • תו תושב ותיק אינו מאפשר חניה ב"כחול לבן" בתחומי חניה אזורית אחרי השעה 17:00, בהתאם למפורט בתמרור.
 • תושבים ותיקים שמתגוררים ברחובות בהם קיים הסדר חניה אזורית, עליהם להנפיק בנוסף לתו ותיק תו אזורי.
 • תו תושב ותיק אינו מאפשר חניה בחניות אקספרס (כתום לבן) מעבר ל-60 דקות.

המחזיק ב'תו תושב ותיק' נהנה גם מההטבות הניתנות ל'תו תושב' ולכן אין צורך בהנפקת תו תושב נוסף.


המסמכים הנדרשים לבחינת זכאות להנפקת תו חניה

 1. תעודת זהות + ספח הכולל את כתובתו המעודכנת של המבקש.

 2. רישיון רכב על שם המבקש.

 3. תו תושב ותיק- יש לצרף רישיון נהיגה תקף ע"ש המבקש!

 4. בעלי "רכב חברה" או רכב בהסדר ליסינג - אנא צרפו מכתב אישור מהחברה על שיוך הרכב למבקש התו.

 5. כאשר המבקש אינו רשום כתושב כפר סבא/תושב האיזור בתעודת זהות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  אישור תשלום ארנונה על שם המבקש, לכתובת לעניינה נדרש התו ו/או חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד. 
  יודגש כי רק תושבים המתגוררים בעיר כפר סבא זכאים לתווים ולא מחזיקי נכס בעיר.

במקרים חריגים - יש לפנות לרשות החניה לקבלת מידע. 

הצהרת המבקש

עם קבלת אישור על עדכון הרכב במאגר הנני מתחייב/ת בזאת:

 1. לעדכן את מחלקת הפיקוח בעת מכירת הרכב ו/או החזרת הרכב למקום העבודה.
 2. לעדכן את מחלקת הפיקוח במקרה של שינוי בכתובת המגורים.
 3. לחדש את התו בתום תקופתו.

לתשומת ליבך, החל מתאריך 10.03.2021 תווי החניה ווירטואליים בלבד (אינם מלווים במדבקה מודפסת) ומקנים את אותן הזכויות של מדבקות תווי החניה שהונפקו בעבר.
אישור על ההנפקה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בבקשה.

הנני מצהיר כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה - נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין בקשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה, הינם עבירה על החוק, ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו.  

כיצד ניתן להפיק תו חנייה

 • באופן מקוון - להגשת בקשה להנפקת תו חנייה
   
 • באמצעות מייל- ניתן לשלוח את המסמכים אל [email protected]
   
 • באמצעות פקס מס' 09-7651113.
  חובה לוודא הגעת הפקס ותקינות המסמכים בטלפון 09-7651353, בשעות המענה: ימים א',ג',ה' בין השעות 08:30-13:00.

טרם הגשת בקשה ו/או משלוח המסמכים יש לוודא כי מוגשים ו/או יש את המסמכים הנדרשים.
לבירורים/שאלות נוספות ניתן לפנות בשעות המענה לטלפון 09-7651353