שנת 2021:

 1. יועץ משפטי
 2. מהנדסת ראשית
 3. מנהל תיכון
 4. מבקר 
 5. גזבר

שנת 2020:

 1. גזבר
 2. מנכ"ל
 3. יועץ משפטי 
 4. מהנדסת ראשית
 5. מנהל תיכון

שנת 2019:

 1. מנכ"ל
 2. יועץ משפטי 
 3. גזבר
 4. מבקר פנימי
 5. מנהל תיכון

שנת 2018:

 1. מנכ"ל
 2. מנהל אגף החינוך
 3. גזבר
 4. יועץ משפטי 
 5. מנהל תיכון

שנת 2017:

 1. מנכ"ל
 2. מנהל אגף החינוך
 3. גזבר
 4. יועץ משפטי
 5. מבקר פנימי

שנת 2016:

 1. מנכ"לית
 2. מהנדס העיר
 3. יועמ"ש
 4. גזבר
 5. מבקר פנימי

שנת 2015:

 1. מנכ"לית
 2. יועמ"ש
 3. גזבר
 4. סמנכ"ל
 5. מבקר פנימי