ועדת מל"ח

שם תפקיד סיעה שם חברה (שאינו מסיעה)
רפי סער יו״ר ממשיכים בעשייה -
יובל בודניצקי חבר - מנכ"ל העירייה
מירב הלפמן חברה - ראש מנהל קהילה
נעם בן יהודה חבר - מנהל אגף בטחון
אבי סנדלר חבר - -
אסף טל חבר - מנהל מחלקת ניקיון
דוד תורג'מן חבר - מבקר העירייה
אל"מ דורון סחר חבר - מפקד יקל"ר
אודי להב חבר - מנהלת אגף חזות העיר
  חבר  - דובר העירייה
אבי גמליאל חבר  - מנהל מחלקת רווחת הקהילה
קרן פלד חברה - מנהלת אגף משאבי אנוש
רוזי נוימן חברה - מנהלת אגף שירותים חברתיים קהילתיים
לימור מן נפוסי חברה - סגנית מהנדסת העיר
אסנת חכמון חברה - מנהלת אגף חינוך
אייל קופר חבר ומזכיר הוועדה - מנהל מחלקת חירום ובטחון