מוקד עירוני 106

קשרי קהילה מעיר לעיר:
טלפון: 
072-2211599
מייל: mahirlair@bncr.co.il