איריס ששון
מנהלת מרכז יש"י, רחוב הגליל 65 (מסגרת חינוכית לילדים מחוננים ומצטיינים)
09-7669772
052-5383936

סמל מרכז ישיהאגף למחוננים ולמצטיינים שואף להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי.
בחזוננו חולקים בו-זמנית ערכים של מצוינות אישית ואנושית, התעלות ומובילות תוך מחויבות ורגישות לחברה. אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח  מאתגר ויצירת ידע חדש. 
"הסביבה שבשאיפה" שלנו ייחודה בעצם היותה קהילייה לומדת, שבה תלמידים ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים, בלתי ידועים. כך תיפתחנה למורים ולתלמידים אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטי התודעה, למתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת.

מרכז יש"י הוא מרכז העשרה שבועי לילדים מחוננים ומצטיינים, הפועל בחסות האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, אגף החינוך בעיריית כפר–סבא ועמותת הורים שהוקמה בינואר 1999. העמותה – מסגרת משפטית יציבה, שמטרתה להעמיד לרשות התכנית את מירב התנאים להגשמת מטרותיה.
השם יש"י – ילדים שוחרי ידע – ניתן ע"י תלמידי השנה הראשונה לפעילות המרכז בשנת 1987.

פעילות המרכז מושתתת על  כבוד האדם, על יחסים הדוקים בין מחנכים, הורים ותלמידים. הידברות ושיח בין כל העוסקים בחינוך תורמים לאקלים החינוכי הייחודי  המהווה בסיס ללמידה פורייה ואתגרית.

תוכנית הלימודים במרכז יש"י מותאמת לילדים מחוננים ומצטיינים, ומהווה מסגרת העשרה ייחודית המאפשרת לתלמידים להתפתח לבוגרים יוצרים בתחומי המדע, האמנות, ההומניסטיקה ועוד.
כ–45 מורים מלמדים בתכנית והם מומחים בתחומי הדעת אותם הם מלמדים, לרוב בעלי תארים מתקדמים וגישה רב-תחומית.
התלמידים לומדים במרכז החל מכיתה ג' ועד לכיתה ט'. רבים מהתלמידים המסיימים את לימודיהם במרכז,  ממשיכים את פעילותם במסגרת מיוחדת– תכנית בוגרים, המיועדת לתלמידי כיתה י'–צבא, ופועלת בימי ו' בשעות הצהריים.
השתתפות התלמידים המחוננים ביום העשרה שבועי והתלמידים המצטיינים בתכניות אחה"צ, לאחר אבחונם ע"י מכון סאלד בחסות משרד החינוך, מאפשרת להם להישאר במסגרות החברתיות הרגילות וללמוד במהלך רוב השבוע בבית-הספר הרגיל.

בתכנית המחוננים:
400 תלמידים מכיתות ג-ט
התכנית פועלת בימי רביעי ושישי בשעות הבוקר

בתכנית המצטיינים: 
300 תלמידים מכיתות ג-ט
התכנית פועלת בימים ראשון , שני ורביעי אחה"צ