הרשמה לחוגים העירוניים לשנת 2020-2021

לאתר הרישום לחצו כאן

לצפייה בחוברת החוגים לחצו כאן 

חוברת החוגים העירונית תמונה נושאית