עליזה אדוארד
מנהלת מרכז פסג"ה, רח' גלר 25 (מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה)
09-7640851/2