מחלקת פרט (חנ"מ)
personמנהלת מחלקת פרט הדס טרוסטלר
personטלפון 09-7649284 [שלוחה 7]
personכתובת רחוב ויצמן 135
personשעות פעילות קבלת קהל: ימים ב' וד' - 08:30-13:00 | יום ג' - 16:00-18:00
personמענה טלפוני ימים א', ג' ,ה' - 08:30-13:00

אודות המחלקה

מחלקת פרט נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שוני צרכים  בגילאי 3 עד 21.
מטרת העל של המחלקה לשפר את איכות חייהם של התלמידים ולשלבם באופן מטיבי בקהילה על פי יכולותיהם.

באחריות המחלקה:

 • קיום ועדות השמה לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחד.
 • שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מטבי.
 • מעקב אחר השתלבות התלמידים.
 • קיום ועדות היוועצות רב מקצועיות  בשיתוף ההורים, צוותי החינוך של בתי הספר ואגפי הגיל השונים באגף החינוך בעירייה.
 •  פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות  במסגרות החינוך המיוחד בעיר.
 • קידום השילוב של התלמידים במסגרות החינוך הרגיל ובקהילה.
 • קיום שיתוף פעולה עם  הנהגת הורים מיוחדים כפר סבא [email protected]
 • פיתוח מקצועי של הסייעות החינוכיות.
 • תכלול של כל הגורמים המטפלים בתלמידים עם צרכים מיוחדים: מתי"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.

מסגרות החינוך המיוחד:

 • 22 גני ילדים: לילדים מעוכבי התפתחות, ללקויי תקשורת- ASD, לליקויי שמיעה, לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מועדונית לתלמידי גני החינוך המיוחד.
 • שני בתי ספר: גוונים –לתלמידים עם בעיות התנהגותיות ורגשיות .סאלד- לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • מרכז חינוכי  בבית חולים מאיר לתלמידים מאושפזים.                    
 • כיתות לתלמידים ליקויי למידה בבתי הספר הרגילים, כיתות לתלמידים לקויי תקשורת  ASD בבתי הספר הרגילים.

קב"סים:

קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.
תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים:

 1. בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד במוסד חינוכי מוכר.
 2. הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה החינוכית טיפולית.

הקב"סים פועלים בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי והטיפולי בגן ובבית הספר, המשפחה וגורמים מקצועיים בקהילה.

אוכלוסיית היעד:
תלמידים בגילאי 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה.
תלמידים חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם.

באחריות הקבסי"ם:

 • מעקב וטיפול אחר הביקור הסדיר של התלמידים במסגרות החינוך השונות.
 • איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • בניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • שיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה, כגון: מתי"א רווחה, שירות פסיכולוגי, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון היא ועדת חוק הקובעת זכאותו של תלמיד / תלמידה עם צרכים ייחודיים לשרותי החינוך המיוחד ולקביעת סוג המסגרת.
פניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגילה אל ועדת זכאות ואפיון תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות הקיימות לרשותה.
הדיון בוועדת זכאות ואפיון מתקיים בהרכב: יו"ר ועדה מטעם משרד החינוך מנהל אגף/מחלקת חינוך, פסיכולוג- נציג השפ"ח, מפקח על החינוך המיוחד או נציגו, עובד סוציאלי, רופא, נציג ארגון הורים ארצי.
הועדה מתקיימת בנוכחות נציגי המוסד החינוכי, ההורים והתלמיד. נוכחות התלמיד בוועדה חשובה ונתונה להחלטת ההורים. ההורים רשאים להזמין לדיון בוועדת זכאות ואפיון מומחים או אנשים אחרים מטעמם.
ועדת הזכאות והאפיון תתכנס ותדון בזכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד, מדי שלוש שנים לבחינת המשך זכאותו. ההורים והצוות החינוכי זכאים לבקש דיון בוועדת הזכאות והאפיון בכל שנה. ועדת הזכאות והאפיון תתכנס גם במעברים בין חטיבות הגיל (גן – יסודי, יסודי- חטיבת ביניים, חטיבת ביניים- חטיבה עליונה).
פנייה לוועדת הזכאות והאפיון יכולה להיעשות על ידי ההורה או על ידי המסגרת החינוכית בה לומד/ת התלמיד/ה או על ידי כל גורם מקצועי הסבור כי התלמיד זקוק לשרותי החינוך המיוחד.
מידע נוסף זמין לרשותכם בחוברת השירותים עבור אנשים עם מוגבלויות

טפסים לנושא ועדת זכאות ואפיון באתר משרד החינוך:

הנחיות משרד החינוך - הגשת בקשה לוועדת זכאות ואפיון חריגה

ועדת זכאות ואפיון – שאלון להורים

ועדת זכאות ואפיון – שאלון לתלמידים (מומלץ מכיתה ד')

טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם

קישורים חשובים

תיקון מספר 11 לחוק החנוך המיוחד באתר משרד החינוך

חוזר מנכ"ל בנושא יישום חוק החינוך המיוחד – ועדות מתוקף חוק