שרון אלבז
מנהלת מדור תיאום תשתיות
09-7649346

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד. 
כתובת: רחוב וייצמן 137 בניין 4
פקס: 09-7646470

לאנשי קשר מינהל הנדסה

אודות מחלקת תשתיות

המחלקה עוסקת בתכנון מערכות התשתית העל-קרקעיות והתת-קרקעיות בעיר. כמו כן, עוסקת המחלקה בתכנון, תיאום ואישור מערכות תשתית, מדידות, חיוב בעלים, אספקת מידע ועוד.

בתחום רישוי הבנייה (היתרי בנייה) מטפלת המחלקה בנושאים הבאים:

 • בדיקה ואישור מפות טופוגרפיות, סימון קווי בניין והפקעות
 • הנחיית מתכננים לחיבורי ביוב לחלוקות הנבנות
 • בדיקת תוכניות פיתוח נלוות להיתרי בנייה
 • בדיקה ואישור תוכניות ביוב ופיתוח
 • חיוב בעלים בהיטלי פיתוח.

בתחום הפיתוח הכללי, המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:

 • ביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר – אישורן במועצת העיר ופרסומן בעיתון יומי
 • הכנת תוכניות מדידה ורקע לביצוע תוכניות פיתוח, ביוב, כבישים, שטחים ציבוריים ועבודות תיעול
 • חיוב הבעלים לנכסים גובלים בהיטלי פיתוח והשתתפות בעלי המקום
 • עבודה מול גופים חיצוניים – תיאום מערכות ומועדים לביצוע.
 •  בדיקה ואישור עבודות חפירה להנחת תשתיות של חברות כדוגמת בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים, המים ועוד
 • מתן אישורים להעברת נכסים ורישומם בטאבו.