טיפול בדוח חניה 

לצורך ביצוע תשלום דוחות, הגשת ערעור או בקשה להישפט,  יש להיכנס לקישור הבא:

לטיפול בדוחות חניה