טיפול בדוח חניה:

לצורך ביצוע תשלום דוחות, הגשת ערעור או בקשה להישפט,  יש להיכנס לקישור הבא:

לטיפול בדוחות חניה

מידע חשוב:

בקשה לערעור:
ערעור בגין דוח ניתן להגיש בתוך 30 ימים מקבלת הודעת התשלום. בהתאם להוראות החוק יש להגיש ערעור בכתב בצרוף ראיות התומכות בבקשה.
לידיעתך, מרגע שהוגשה בקשה לביטול דוח, תוך 30 יום כאמור לעיל, ועד מתן קבלת תשובה ע"י התובע/ת העירוני/ת הדוח מוקפא ואינו צובר ריבית פיגורים.

בקשה להישפט:
בקשה להישפט בגין דוח ניתן להגיש בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום , או בתוך 30 יום לאחר שניתנה תשובה שלילית לבקשה לביטולו. בהתאם להוראות החוק את הבקשה יש להגיש בכתב.

בקשה לערעור/להישפט ניתן להגיש באופנים הבאים:

 1. באופן מקוון בקישור הבא:
  למעבר להגשת ערעור/בקשה להישפט
   
 2. באמצעות המייל: [email protected] 
  יש לציין מספר דוח, שם פרטי ומשפחה וכן כתובת למשלוח דואר.
   
 3. באמצעות הפקס שמספרו: 09-7651113
   
 4. בדואר ישראל, לכתובת התעש 26, ת.ד 2256 כפר סבא, 4442528

בקשה להסבה:
בקשה להסבת דוח מוגשת במקרים בהם הבעלים של הרכב לא ביצע את העבירה ונוהג אחר ברכב ביצע את העבירה, ניתן להגיש בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום. 
את הבקשה להסבה יש להגיש בצירוף המסמכים המקוריים:

 1. באופן מקוון בקישור הבא:
  למעבר להגשת בקשה להסבת דוח
   
 2. באמצעות דואר רשום: התעש 26, ת.ד 2256 כפר סבא, 4442528

*אין לשלוח בקשות להסבה במייל.