לתשלום בכרטיס אשראי

  • רישום נישואין - 796 ₪

  • זכאים להנחה של 40% ברישום - 478 ₪
    *בהתאם לפירוט בפתיחת תיק נישואין

  • הוצאת תעודת רווקות - 171 ₪ 

  • פתיחת תיק נישואין אם לא נערכו נישואין - 198 ₪

  • העתק תעודת נישואין (נאמן למקור) - 74 ₪

  • העתק מאושר נוסף - 22 ₪

  • אישורים שונים - 147

  • העתק מסמך מצולם (במכונת צילום) - ללא תשלום