נטלי ברוטמן
מנהלת מדור מנהיגות והתנדבות נוער
09-7640750
בכפר סבא פעילות חמש תנועות נוער : צופים שבט רכס ושליט , הנוער העובד והלומד,  השומר הצעיר, בני עקיבא וכנפיים של קרמבו.

בתנועות הנוער שמים דגש על מעורבות חברתית קהילתית, אזרחים משפיעים, תרומה לקהילה, פיתוח אישי וקבוצתי , מתן כלים להמשך חיים עצמאיים.

במחלקה מופעל מודל עבודה ייחודי אל מול התנועות: מתקיימים פורומים חודשיים לרכזים ולקומונרים ופורום צעיר לחניכים אשר בפורום זה מתבצעת למידת עמיתים וחיבור של כל התנועות יחד.

כמו כן, יוזמה של אירועים ופעילויות משותפות לתנועות: יום תנועות הנוער, טקסים ועוד. כל תנועה לוקחת על עצמה לתרום לקהילה בעיר בדרך אחרת: סיוע לקשישים, שילוב ילדים עם מוגבלויות, משפחות שכולות, התרמות עבור אוכלוסיות שונות ועוד.

תנועות הנוער בכפר סבא: