מחלקת תנועה ותחבורה
personטלפון 097649187
personפקס 09-7646481
personכתובת רחוב וייצמן 137 בניין 4 אגף הנדסה
personשעות פעילות מענה טלפוני בימים א,ב,ד, 13:30-15:00, יום ג', 10:00-12:00. קבלת קהל באופן טלפוני
personהערות בין התאריכים 20-28.09 (סוכות) לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני במשרדי העירייה

לאנשי קשר מינהל הנדסה

תנועה ותחבורה באתר ההנדסי

טפסים בנושא תנועה ותחבורה

אודות מחלקת תחבורה

מחלקת התחבורה עוסקת בכל הקשור לתכנון התחבורה הכולל הסדרי תנועה וחניה כולל הסדרים זמניים, מערכת הרמזורים, תמרור וסימון מערכת הדרכים ברחבי העיר .
כמו כן אחראית להכנת סדר יום לוועדת התנועה העירונית (מקומית ומרכזית) וכל הנלווה אליה.
המחלקה אחראית גם למתן אישורים לתוכניות תנועה וחניה הנלוות להיתרי בנייה ולתב"עות.
המחלקה נותנת מענה לפניות תושבים בנושאי תנועה חניה ובטיחות ברחבי העיר, וכן מענה וסיוע למחלקות השונות  בעירייה בכל הקשור לנושא התנועה והתחבורה ברחבי העיר.
המחלקה אחראית גם על תיאום מול גורמי חוץ ופנים הפועלים בעיר ובסביבתה, והמשפיעים או מושפעים מנושאים הקשורים לתחבורה  ברחבי העיר ובכניסות וביציאות אליה.
בנוסף המחלקה משתתפת בליווי תכניות אב, ובנושאים רלוונטיים אחרים.

הנחיות ונהלים

» ​​​​נוהל הקצאת​​ חניה שמורה לרכב נכה- מידע מרוכז באתר ההנדסי
נוהל הקצאת חנית נכים שמורה לנכה (pdf)
הנחיות מחלקת תנועה ותחבורה לתכנון הסדרי חניה
הנחיות לתכניות התארגנות באתר עבודה

ועדת תנועה מקומית

  1. ישיבות הועדה נערכות בתדירות של אחת לחודשיים.

  2. משתתפים אנשי ציבור ואנשי מקצוע מתחום התחבורה והבטיחות בדרכיםּ+נציגי חברות התחבורה הרלבנטיות.

  3. מועד ישיבת הועדה המשוער יפורסם באינטרנט כשבוע לפני כינוסה.

  4. תשובות לתושבים והחלטות הועדה תפורסמנה לפונים בלבד, אחרי אישור הפרוטוקולים.

  5. נושאים כמו בקשות לחניית נכים, שינויים בהסדרי תנועה, ובטיחות בדרכים מועלים בישיבות. 

לפרוטוקולים ועדת תנועה

מידע נוסף:

בתמונה- צילום אוירי