טיוטות תכניות תנועה לשלב סופי/מוקדם לכלל המקטעים (2018)

בקנ"מ 1:500