תכניות תנועה לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח צומת 55/40 עד רחוב העמק

 בקנ"מ 1:250