להלן תכניות נוף לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח צומת 55/40 עד רחוב העמק בקנ"מ 1:250:

הבהרה:

  • שלב סופי הוא שלב מקדים לשלב מפורט – לקטע וייצמן מזרח התכניות לשלב מפורט הן העדכניות להיום
  • תכניות נוף לשאר המקטעים יעודכנו עם התקדמות התכנון
  • כל התכניות בטיוטה ולא בגרסה סופית לביצוע