להסדרי נגישות פרטניים, ניתן לפנות לכל בית ספר באמצעות הטלפון וכתובת המייל המופיעים מטה.

שם כתובת טל' מייל אתר אינטרנט

תיכון שמיר

אלקלעי 1

09-7679226
09-7675727

mayaab@ksaba.co.il

לאתר בית הספר

אורט שפירא

דרך השרון 3

09-7433130
09-7431557

bracha.r@shapira.ort.org.il

לאתר בית הספר
גלילי

אזר 41 

09-7601740 

galili@galili-ks.org.il

לאתר בית הספר
הרצוג

אזר 49

09-7678220

kshertzog@gmail.com

לאתר בית הספר
מפתן

בר אילן 37

09-7673824

miftanks@walla.co.il

 
כצנלסון

אזר 43

09-7433376

k4@katza-ks.org.il

לאתר בית הספר
רבין

החיש 9

09-7662021
09-7662022

rabin1.hs@gmail.com

לאתר בית הספר

ממלכתי דתי:

שם כתובת טל' מייל אתר אינטרנט

 אולפנית הראל

 תל חי 70

09-7650316
09-7664397

harelks@gmail.com

לאתר בית הספר

אולפנית אמנה בני עקיבא

תל חי 6

09-7655121
09-7900400

yossik60@gmail.com

לאתר בית הספר

תורה ומדע ע"ש זבולון המר

תל חי 87

09-7680811
09-7680833

tora.and.mada@gmail.com

לאתר בית הספר

מדרשיית נועם

משה סנה 4 קרית הרצוג

09-7420006

office@midrashia-hq.co.il