הודעה בנושא תכנית תת"ל 101 ב-קו מטרו M1
(24.11.2020)
עיריית כפר סבא מביאה לידיעת הציבור כי תכנית תת"ל 101 ב-קו מטרו M1 מקטע צפוני, אשר הופקדה על ידי הועדה לתשתיות לאומיות ביום 20.11.2020, עוברת בתחום העיר כפר סבא.
פרטים נוספים באתר המידע ההנדסי - לחצו כאן