מחלקת פינוי אשפה, ניקיון העיר מחזור ותברואה מונעת

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

בקשה לתיאום פגישה עם מנהל האזור

תיאום של פגישה בין מנהל אזור לתושב

3 ימים

00:03:00:00

מטרדי יתושים

טיפול המחלקה בעקיצות בגנים ציבורים, במוסדות ציבור ושטחים פתוחים

יום

00:01:00:00

מטרדי מכרסמים

טיפול המחלקה במכרסמים בגנים ציבורים, במוסדות ציבור, שטחים פתוחים

2 ימים

00:02:00:00

ניכוש עשביה

ניכוש עשבייה במדרכה

2 ימים

00:02:00:00

ניקיון בגינה ציבורית

טיפול המחלקה בניקיון גינה ציבורית

יום

00:01:00:00

ניקיון רחובות

טיפול המחלקה בנושא ניקיון הרחוב או כל שטח ציבורי

יום

00:01:00:00

אי פינוי אשפה יבשה (פח ירוק)

במקרה שלא פונה בשל תקלה המחלקה תפנה בתוך יום עבודה. הפינוי הקבוע מתבצע על פי אזורי החלוקה.

יום

00:01:00:00

אי פינוי אשפה רטובה-אורגנית (פח חום)

במקרה שלא פונה בשל תקלה המחלקה תפנה בתוך יום עבודה. הפינוי הקבוע מתבצע על פי אזורי החלוקה

יום

00:01:00:00

פינוי גזם, גרוטאות ורהיטים

בקשת תושב לפינוי חריג (שלא ביום פינוי) הפינוי יתבצע עד יומיים מפתיחת הבקשה

יומיים

00:02:00:00

פינוי פגרים

פינוי הפגר מהשטח הציבורי

שעתיים

00:00:02:00

פינוי פח אשפה (אשפתון) בגינה ציבורית

החלפת שקית של אשפתון מלאה או קרועה או חסרה

יום

00:01:00:00

מחלקת גנים ונוף

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן 

השלמת עץ

פניה בבקשה להוסיף עצים בשטח ציבורי או מוסד ציבורי

30 ימים

00:30:00:00

השלמת צמחיה

בקשה להוספת צמחים בשטח ציבורי או מוסד ציבורי

30 ימים

00:30:00:00

מתקני משחק - תיקון דחוף

מתקן משחקים אשר מהווה סכנה

יום

00:01:00:00

מתקני משחק- תחזוקה שוטפת

מתקן משחקים שזקוק לחידוש צבע או חלוד או פגום (אשר אינו מהווה סכנה)

30 ימים

00:30:00:00

פיצוץ צינור

פיצוץ צינור ההשקיה או דליפת מים משטח ציבורי

מיידי

מיידי

ריהוט רחוב

ריהוט רחוב דוגמת ספסל או אשפתון או גדר בגינה ציבורית או גינת כלבים אשר יש צורך בתיקונו או צביעתו

5 ימים

00:05:00:00

שילוט בגנים

הוספה או הסרה של שילוט בגנים ציבוריים

30 ימים

00:30:00:00

תחזוקה שוטפת וטיפול במדשאה

כיסוח דשא, גיזום גדר חיה או שיחים, ניכוש עשביה בערוגה

7 ימים

00:07:00:00