חזון עיריית כפר סבא הינו להמשיך ולקיים מערך עירוני כולל, הנותן שירות לכל האנשים עם מוגבלויות על ידי פיתוח מתמיד של שירותים ותמיכות למען התפתחותם המיטבית וקידומם האישי. כל זאת על מנת לאפשר ליחיד ולמשפחתו לנהל אורח חיים איכותי, ובשאיפה מתמדת לשילוב מרבי ומשמעותי בחיי הקהילה.

הדרך בה אנו הולכים היא הדרך של ראיית הפרט, האדם ומשפחתו, עשייה מתמדת למען פתרונות ההולמים את צרכיו, והכל ברגישות, באהבה ובכבוד לעולמו הייחודי. העיקרון המנחה אותנו הוא הקשבה, תוך שיתוף פעולה, עזרה הדדית והערכה לכל השותפים במעשה החינוכי. יחידה זו מציעה מערך שירותים חדש הפועל להרחבת המענים הקהילתיים לאנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם מגיל 0 ועד 120.

האמונה במיוחדות שבאדם ובטוב שבתוכו, היא זו שמנחה אותנו יום יום ושעה שעה. אנו מקיימים דיאלוג מתמיד על ידי איגום משאבים אנושיים וכלכליים כאחד, עם כל הגורמים העוסקים במלאכה: הפיקוח, החינוך, השפ"ח, המ.ת.י, והאגף לקהילה, רווחה ונוער. אין ספק כי רק בדרך זאת נוכל להגביר את הסיכוי של כל אדם להגיע לידי מיצוי יכולותיו ושל משפחתו – לחתור לחיים איכותיים.

ייעוד המחלקה - הרחבת המענים הקהילתיים לאנשים עם מוגבלויות ולמשפחותיהם , הנגשת השירותים העירוניים והרחבת המענים הבלתי פורמאליים לבעלי מוגבלויות בעיר (חוגים, פעילויות, חונכות) יצירת קהילה משלבת לכלל הגילאים כולל מעטפת שירותים ומענים להורים ואחים ( קבוצות חברתיות, טיפוליות)

אנו מאמינים שחשיפת הנער/הילד/הבוגר לעולמות התוכן השונים כגון: ספורט, מוסיקה, אומנות וקבוצות מנהיגות, בצד תמיכה חברתית ולימודית פרטנית/קבוצתית כחלק מקבוצת בני גילו , מאפשר הכרות שוויונית, אמיתית ומכבדת בעזרת דיאלוג והכלה. הפעילויות מגוונות וכוללות חוגים, סדנאות ופעילויות לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם.