רווחה: 

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

  זמן תקן  

אוכלוסייה מבוגרת- גברים מעל גיל 67, נשים מעל גיל 62

 

 

 

 

מענה לטלפון בשעות קבלת קהל

2 דקות המתנה 

00:00:00:02

חזרה טלפונית לתושב

יום

00:01:00:00

פגישה עם עובדת סוציאלי

7 ימים

00:07:00:00

פגישה עם עובדת סוציאלי לגבי קשיש בסיכון 

בטווח של חצי שעה 

00:00:00:30

אוכלוסייה צעירה- גברים מתחת לגיל- 67, נשים מתחת לגיל- 62

 

 

 

 

 מענה לטלפון בשעות קבלת קהל

 2 דקות המתנה 

00:00:00:02

חזרה טלפונית לתושב

יום

00:01:00:00

מקרה חירום מידי בשעות העבודה

בטווח של חצי שעה

00:00:00:30

פגישה עם עובדת סוציאלי

14 ימים

00:14:00:00

קטין בסיכון- מענה "חדר מצב" בשעות פעילות יום א'-ה' 08:00-14:00

בטווח של חצי שעה 

00:00:00:30

קטין בסכנה מידית - מענה בכוננות לאחר שעות פעילות חדר מצב החל מ-14:00 דרך מוקד 106

בטווח של חצי שעה 

00:00:00:30

גירושין ותסקירים

קבלת לקוח מיום הגעת הבקשה לתסקיר מבית משפט לדיני משפחה

45 ימים

00:45:00:00

אלימות בין בני זוג

 

 

 

 

פגישה ראשונה עם עובד/ת סוציאלית (אינטייק)

10 ימים

00:10:00:00

 מדור מרכזי הנוער והקהילה:

 נושא

פירוט          

  זמן תקן במלל

זמן תקן

מרכז קהילה ונוער לזרוס

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז קהילה ונוער לזרוס

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז קהילה ונוער ראשונים

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז קהילה ונוער ראשונים

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז נוער וקהילה עציון

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז נוער וקהילה עציון

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז קהילתי קפלן

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז קהילתי קפלן

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז קהילתי בית אברהם

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז קהילתי בית אברהם

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מועדון הנוער בית האבן

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מועדון הנוער בית האבן

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מועדון הנוער יונה

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מועדון הנוער יונה

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז הנוער הדתי

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז הנוער הדתי

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

 מרכזי נוער: 

   נושא

פירוט          

  זמן תקן במלל

זמן תקן

הגלריה 29 - מרכז מוסיקה עירוני

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

הגלריה 29 - מרכז מוסיקה עירוני

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז הנוער העירוני

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז הנוער העירוני

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז הנוער - שכונה ירוקה

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

מרכז הנוער - שכונה ירוקה

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מרכז הצעירים:

   נושא

פירוט          

  זמן תקן במלל

זמן תקן

תחום הכנה לצה"ל וחיילים

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

תחום הכנה לצה"ל וחיילים

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

תחום השכלה

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

תחום השכלה

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

תחום קהילות צעירים

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

תחום קהילות צעירים

טיפול בכל נושא (מלבד החזרים כספיים)

עד 7 ימים

00:07:00:00

מלגות לסטודנטים

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

משאבי קהילה והתנדבות:

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

התנדבות משפחות, יחידים, עמותות וארגונים, שירות לטובת הציבור

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

גיוס משאבים ותרומות לקידום משפחות נזקקות

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

גיוס משאבים ותרומות לקידום משפחות נזקקות

העברת חומרים לביצוע התרומה עד 3 ימים (בהתאם לזמינות התורם)

3 ימים

00:03:00:00

היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות

חזרה לפונה בכל נושא

יום

00:01:00:00

היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות

עדכונים שוטפים על פעילויות, אירועים והרצאות

כל כ- 10 ימים

00:10:00:00

עסקים בקהילה

פניה של חברות עסקיות לשיתופי פעולה ותרומה לקהילה חזרה לפונה

יום

00:01:00:00

עסקים בקהילה

פגישה פרונטלית עם חברות עסקיות המעוניינות לבצע שיתוף פעולה

עד 7 ימים

00:07:00:00