לחצו על שאלה ברשימה מטה על מנת לצפות בתשובה:

האיום

האם צפויה מלחמה?

נדגיש שאין בידינו כל מידע קונקרטי על אירוע חירום או מלחמה הצפויים בקרוב. הכנת אוכלוסייה למצבי חירום, כבר בימי שגרה, היא הדרך הנכונה והיעילה ביותר להתמודדות טובה יותר במצבי חירום.

ממחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם למדנו כי הכנה של ציבור להתנהגות נכונה במצבי חירום משפרת את ההתמודדות. מעבר לכך, מחקרים מראים כי  מידע מפחית חרדה. פיקוד העורף מקיים באופן שוטף פעילויות הדרכה והנחייה של הציבור להערכות למצבי חירום שונים.

למה בכלל להתכונן היום? ודאי יהיה זמן להתכונן לפני המלחמה

מצבי חירום עלולים לפקוד אותנו ללא זמן להכנה מוקדמת (לדוגמא: רעידת אדמה) ולכן הזמן הטוב ביותר להתכונן הוא כבר היום, בשגרה. פעולות ההכנה הן מעטות ופשוטות והן מצילות חיים.

למה יש צורך להכין את הציבור כבר היום?

אחד הלקחים המרכזיים ממלחמת לבנון השנייה, הוא הצורך להדריך את הציבור כבר בשגרה להתמודדות עם מצבי החירום שעלולים לפרוץ ללא זמן להכנה מוקדמת. החל משנת 2006 פיקוד העורף מדריך את הציבור במדינת ישראל, באופן שוטף ורציף באמצעים שונים, כיצד עליו להיערך למצבי החירום השונים.

אילו איומים יש על מדינת ישראל?

בעת מלחמה ייתכן איום של טילים קונבנציונאליים (טילים בעלי חומר נפץ רגילים) וטילים בלתי קונבנציונאליים המכילים חומר לחימה כימי. טילים בעלי חומר נפץ אשר פוגעים בקרקע, יגרמו לפיצוץ, שעלול לפגוע במבנים ותשתיות ואף בבני אדם. חשוב לדעת שהמרחב המוגן נותן הגנה טובה מפני פגיעות טילים קונבנציונאליים כפי שנוכחנו לדעת במלחמת לבנון השנייה ובמבצע "עופרת יצוקה". מי שנשמע להנחיות פיקוד העורף – מציל את חייו וחיי משפחתו.

כמה טילים יש לאויב?

כמות הטילים הנמצאים בידי מדינות אויב ובידי ארגוני הטרור משתנים ממדינה למדינה ומארגון לארגון. מדינת ישראל ערוכה להתמודד עם ירי של מאות ואלפי טילים.

עד לאן יכולים להגיע הטילים?

טילים מסוגים שונים יכולים להגיע לטווחים שונים. תושבים בכל מדינת ישראל נדרשים להיערך למצבי החירום השונים. בשעת חירום, ינחה פיקוד העורף כיצד לנהוג בכל אזור במדינה.

מה התפקיד של פיקוד העורף?

 פיקוד העורף אמון על תחומי ההתגוננות האזרחית בשגרה ובחירום. בימי שגרה פועל פיקוד העורף על מנת להדריך את האוכלוסייה כיצד לנהוג במצבי חירום, מדריך ומנחה את הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה וגופי התשתית לביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית.
בשעת חירום, מפעיל פיקוד העורף את מערך החילוץ וההצלה, מספק התרעה לתושבים ומפעיל צפירה, מנחה את האוכלוסייה כיצד עליה לפעול, מנחה את הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה בביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית. יחד עם הערכות גורמי הביטחון, למתן מענה לאירועים השונים, רק האזרח יכול להכין את עצמו ואת משפחתו למצבי החירום.

מה בעצם אני אמור לעשות היום ?

סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש ללא זמן להכנה מוקדמת. ניסיון העבר מוכיח כי אנשים שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מצבי חירום, הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם ואת בני משפחתם. פעולות פשוטות היום – יצילו את משפחתך בשעת חירום.

בחירת המרחב המוגן

איך אבחר את המרחב המוגן שלי?

לכל דירה ומבנה יש את המרחב המוגן שלו. אסייע לך לבחור את המרחב המוגן בביתך. נשאל אותך מספר שאלות וביחד נבחר את המרחב הכי מוגן לך ולבני משפחתך:

תרשים לגבי מרחב מוגן

מיגון והנדסה

מהו השטח המינימאלי של מקלט בבית פרטי?

9 מ"ר נטו, אך נדרש לבצע אישור פרטני של מהנדס המחוז.

אני מבצע תוספות לבית שלי ויש לי כבר מיגון תקני. בעירייה אמרו לי שאני צריך פטור מבניית מקלט / מרחב מוגן. איך ניתן לקבל אותו?

עליך לפנות למתכנן אשר יגיש בקשה לפטור אל מהנדס המחוז הרלוונטי בצירוף 2 העתקים של התוכניות וטופס בקשה לפטור חתום ע"י מהנדס או ראש הרשות. נדרש לצרף גם דו"ח תקינות המקלט.

מהו התקן לממ"ד?

ממ"ד יהיה לא פחות מ – 9 מ"ר נטו. גובה מינימאלי – 2.5 מטר. מס' קירות חיצוניים – לא יותר מ – 2. קירות חיצוניים בעובי מינימאלי של 25 ס"מ. קירות פנימיים בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.

מהו התקן לכמות אנשים במרחב מוגן?

ממ"ד – 1.25 מ"ר לאדם. ממ"ק – 4 מ"ר ליחידת דיור קטנה (עד 100 מ"ר ברוטו) או 5 מ"ר ליחידת דיור גדולה (מעל 100 מ"ר). ממ"מ – 1.25 מ"ר לאדם. מקלט ציבורי – 1.25 מ"ר לאדם.

האם מותר להתקין מזגן במרחב המוגן?

ניתן להתקין מזגן במרחב המוגן בתנאי שיהיה מזגן מפוצל (לא מזגן חלון) ויותקן ע"פ המפרט המאושר ע"י פיקוד העורף, כולל איטום הצנרת העוברת את קיר המרחב המוגן, וזאת מכיוון שמזגן מפוצל מקרר את אויר המרחב המוגן מבלי להכניס אויר מבחוץ. אין להפעיל את המזגן במידה ויש ספק לגבי סוג המזגן. ניתן להתקין גם מזגן מרכזי באמצעות צינור נפרד עם אטם פנימי אך יהיה צורך בסגירת האטם בחירום (כלומר: המזגן לא יעבוד).

האם מותר לטייח את קירות הממ"ד / ממ"ק?

ניתן לטייח את קירות המרחב המוגן בהתאם לדרישות התקן הישראלי 5075.
האם מותר לחלק ממ"ק ע"י מחיצות?
אין חוק שאוסר, אך פיקוד העורף ממליץ לא לבצע עבודות מסוג זה, מאחר וחישוב שטח הממ"ק נקבע ע"פ שטח הרצפה ועבודות אלה יגרמו להקטנת שטח המחייה בחירום. חלוקה תתבצע ע"י קירות בטון או גבס בלבד.

האם הממ"ד בטוח נגד רקטות?

ממ"ד מספק הגנה מפני רקטות וטילים אך לא מתוכנן לעמוד בפני פגיעה ישירה.