לנוחיות הציבור, להלן רשימת ספקים העוסקים בתחום מתן ייעוץ ושירות בתחום הגגות הירוקים.

עיריית כפר- סבא איננה אחראית לטיב ו/או לאיכות השירות המוצע ו/או הניתן על ידי ספקים אלו ו/או לכל נזק שייגרם או הנובע מקבלת שירות על ידי ספק כזה או אחר.

 1.  בני נול מחברת רב נוי, לכניסה לאתר לחצו כאן
   
 2. גנרון, לכניסה לאתר לחצו כאן
   
 3. בניין צומח, לכניסה לאתר לחצו כאן
   
 4. יואב הדר, לכניסה לאתר לחצו כאן
   
 5. OASIS , לכניסה לאתר לחצו כאן